30 MAJA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

PLGBC_experts: Wielopoziomowa edukacja ekologiczna

PLGBC_online

Edukacja ekologiczna to proces, którego celem jest poprawa jakości życia poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi potrzebnych do rozwiązywania i zapobiegania problemom środowiskowym. Edukacja ekologiczna może pomóc zdobyć wiedzę, umiejętności, motywacje, dostarczyć wartości, których potrzebują, aby efektywnie zarządzać zasobami Ziemi i wziąć odpowiedzialność za utrzymanie jakości środowiska.

Problemy środowiskowe są pilne i muszą być rozwiązywane przez całą społeczność, a ta musi być integralną częścią rozwiązania. Środowisko naturalne jest ważnym tematem, który powinien być przedmiotem zainteresowania każdego.

PLGBC_experts: Wielopoziomowa edukacja ekologiczna

Podczas spotkania przedstawione zostaną dobre praktyki i praktyczne rozwiązania m.in. w ramach Akademii PLGBC. Poruszymy również zagadnienia rozważane w ramach grupy roboczej Zrównoważone szkoły PLGBC oraz rolę współpracy w tworzeniu nowych, zdrowych i ekologicznych przestrzeni. Porozmawiamy również o praktykach związanych z edukacją ekologiczną w instytucjach kultury na przykładzie Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

Prelegenci:

Maria Jasiewicz, Sustainability Specialist, PLGBC
Filip Jałowiecki, Kierownik Działu Programowego, Teatr Zagłębia w Sosnowcu
Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager, PLGBC