6 MAJA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

PLGBC_experts: Zadania i obowiązki GW na nowoczesnych zielonych budowach

PLGBC_online

Nowoczesne budynki o przeróżnej funkcji coraz częściej są w Polsce projektowane i realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Generalni Wykonawcy (GW) coraz częściej zobligowani są do wykonywnia wymiernych działań w tym kierunku, najczęściej w ramach certyfikacji budynkowej typu LEED czy BREEAM.

Wśród nich znajdziemy np.: kontrolę erozji i sedymentacji, odpowiedzialną gospodarkę odpadami budowlanymi, zarządzanie jakością powietrza wewnątrz budynku podczas działań budowlanych czy wybór odpowiednich zdrowych i ekologicznych materiałów.

PLGBC_experts: Zadania i obowiązki GW na nowoczesnych zielonych budowach

Zadania te muszą być wprowadzane od początku procesu budowlanego i kontrolowane na bieżąco, a powrót do nich w celu uzupełnienia w dalszych etapach często nie jest możliwy. Znajomość zagadnień wchodzących w skład typowych zadań i obowiązków GW w tym zakresie, jest ważna nie tylko w pozyskaniu nowych, ambitnych i zrównoważonych inwestycji, ale też w ich właściwym przygotowaniu i wycenie.

Prelegentka:

Marlena Michalska, visio | architects and consultants

Dyskusję moderuje Magdalena Wojtas, PLGBC