28 SIERPNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 3 MIN

Pod patronatem PLGBC. Rusza nowy cykl wydarzeń SARP: MEETING POINT FOKSAL

Aktualności

W piątek, 8 września, odbędzie się pierwsze wydarzenie z cyklu MEETING POINT FOKSAL – gościnny wykład Frédérica Chartier i Pascale Dalix z paryskiej pracowni architektonicznej ChartierDalix, wielokrotnie nagradzanych autorów takich projektów jak wieża Monparnasse w Paryżu czy Université de droit Paris I. PLGBC objęło wydarzenie patronatem.

Z nieskrywaną radością zawiadamiany o uruchomieniu nowego cyklu spotkań MEETING POINT FOKSAL. Jego ideą jest pobudzenie otwartej debaty na temat tworzenia zrównoważonych miast poprzez spotkania z wybitnymi architektami oraz ekspertami z wielu dziedzin.

Pod patronatem PLGBC. Rusza nowy cykl wydarzeń SARP: MEETING POINT FOKSAL

– Tą inicjatywą mamy nadzieję łączyć pokolenia, dyscypliny i wiedzę. Dzieląc się doświadczeniami starszych architektów, chcemy otwierać się na młodych i zapraszać do żywej debaty przedstawicieli wielu środowisk – mówi Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezes SARP.

Zapraszamy na pierwsze z serii wydarzeń – gościnny wykład Frédérica Chartier i Pascale Dalix pt. „Francuskie doświadczenia architektoniczne. Inspiracje dla tworzenia przyjaznych ekosystemów w centrach miast”. Prezentacja będzie miała miejsce 8 września, o godz. 17.30 w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Po wykładzie odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem architektów, przedstawicieli administracji, NGOs i varsavianistów. Na przykładach wybitnych budowli współczesnej architektury rozmówcy będą szukać odpowiedzi, jak projektować obiekty, które w sercach dużych aglomeracji będą tworzyć przyjazne, pełne życia, zrównoważone przestrzenie. Jak wkomponować zieleń, by przekładała się na dobrostan społeczności miejskich, stymulując wszystkich użytkowników do współtworzenia unikalnego charakteru tych miejsc.

O wykładzie

Architekci opowiedzą o projektach, w których architektura jest postrzegana jako zbudowany system, który łączy w sobie gościnność życia, poezję i wspólne dobro. Przybliżą, w jaki sposób pracują nad równowagą w tworzeniu odpowiedniego środowiska współczesnego człowieka.

– Od lasów pasterskich po farmy przemysłowe, ludzka organizacja postępowała w kierunku oddzielenia miasta od wsi, miasta od rolnictwa, metropolii od obszarów wiejskich. Te opozycje opierają się na założeniu panowania ludzkości nad naturą oraz pragnieniu racjonalizacji i utowarowienia życia. Zagęszczenie miast niekoniecznie tworzy więzi społeczne. Być może najbardziej odpornymi miastami będą te, które są skłonne przywrócić pewną elastyczność w organizacji przestrzeni, zachęcając do różnorodności na bardzo lokalnych poziomach?

Naszym celem jest projektowanie przestrzeni, które wymagają utrzymywania i pielęgnowania we wszystkich skalach, aby na powrót wprowadzić spójność między ludźmi a naturą. Wierzymy, że sposobem na zaszczepienie poczucia wspólnoty w przestrzeni miejskiej, na ponowne przemyślenie pojęć równości i dzielenia się, jest zieleń. Wprowadzenie natury jako elementu składowego architektury wymaga zaakceptowania pewnych niewiadomych związanych z rozwojem środowiska naturalnego. W naszych projektach staramy się zapewnić nową równowagę dla miast jutra, by rezonowały z pierwotnymi potrzebami budowania wspólnot i powrotu do korzeni. Tworzymy przyjazne ekosystemy, które egzemplifikują naturalny rytm współżycia człowieka z naturą – mówią Frédéric Chartier oraz Pascale Dalix.

O cyklu MEETING POINT FOKSAL

Wraz z autorami najbardziej inspirujących budowli ostatnich lat SARP ma ambicję rozwijać otwarty think tank, który w duchu wymiany wiedzy i pomysłów będzie miejscem zderzania idei i potrzeb. Będzie angażować wszystkich tych, którym bliska jest nie tylko architektura, ale też nowa energia i otwartość przestrzeni miejskich.

– Chcemy wsłuchać się w głosy architektów, urzędników, urbanistów i specjalistów od pejzażu. Zaprosić do dyskusji varsavianistów, studentów, socjologów, ale także praktyków z zakresu odpowiedzialności społecznej i ESG. Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi, jak projektować obiekty, które w sercach dużych aglomeracji tworzyć będą przyjazne, pełne zieleni strefy, czerpiące z lokalnego potencjału i historii tych miejsc. Jak sprawić, by były naturalne i otwarte, by aktywnie zapraszały szerokie grono odbiorców do współtworzenia ich unikalnego charakteru. Naszym pragnieniem jest, aby SARP był przestrzenią otwartą dla wielu środowisk i zawodów, które wspólnie z architekturą wpływają na dobrostan człowieka i mają odpowiedzialny wpływ na świat. Chcemy, by to piękne miejsce przy ulicy Foksal wypełniało się życiem – aby środowisko otwierało się na młodszych i zapraszało do współpracy specjalistów wielu dziedzin i przedstawicieli wielu pokoleń – mówi Przemo Łukasik, moderator cyklu MEETING POINT FOKSAL.

Więcej informacji dostępne tutaj.

 

Opracowanie: SARP