3 LUTEGO 2022
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Projekt CIRCON przygotowany przez PLGBC dofinansowany w konkursie nt. GOZ

Aktualności

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło listę projektów dofinansowanych w konkursie dotyczącym GOZ. W pilotażowym naborze „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym, w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu“, finansowanym ze środków Funduszy norweskich i EOG oraz budżetu państwa znalazł się projekt CIRCON, który będzie realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Projekt CIRCON przygotowany przez PLGBC dofinansowany w konkursie nt. GOZ

Projekt CIRCON – Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych, będzie realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, we współpracy z Politechniką Śląską oraz siostrzaną green building council w Islandii. Aktywności zaplanowano w okresie od 24.2022 r. do 03.2024 r.

Spośród 50 zgłoszonych projektów Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyłoniło te, które przyczynią się do:

  • ograniczenia zużycia surowców oraz zwiększenia efektywności ich wykorzystania na każdym etapie cyklu życia produktu,
  • realizacji działań związanych ze zrównoważoną produkcją przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarką,
  • możliwości wdrożenia innowacyjnych i łatwych do powielania rozwiązań,
  • wzrostu świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Spośród przedstawionych koncepcji wybrano te, które w największym stopniu spełniały kryteria wyboru oraz dawały możliwość praktycznego wdrożenia lub upowszechnienia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.