10 MAJA 2020
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Raport roczny PLGBC 2017

Raporty
Raporty PLGBC

Raport roczny PLGBC za 2017 rok przedstawia znaczące wysiłki organizacji na rzecz promocji zielonego budownictwa w Polsce.

Zawiera szczegóły dotyczące wprowadzenia nowej identyfikacji wizualnej PLGBC, refleksje na temat wpływu budynków na zdrowie i produktywność ich użytkowników, oraz podsumowuje działania PLGBC mające na celu zwiększenie świadomości na temat zrównoważonego budownictwa. Raport podkreśla również zaangażowanie PLGBC w międzynarodowe inicjatywy i partnerstwa, wskazując na globalny wymiar działań organizacji.

Raport roczny PLGBC 2017