10 STYCZNIA 2020
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Raport roczny PLGBC 2019

Raporty
Raporty PLGBC

Raport roczny PLGBC za rok 2019 prezentuje zaangażowanie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego w promowanie zrównoważonego rozwoju i budownictwa ekologicznego.

Skupia się na różnorodnych działaniach, takich jak kampanie na rzecz poprawy jakości powietrza, współpraca międzynarodowa, rozwój narzędzi do oceny wpływu budynków na ludzi i środowisko oraz promocję zrównoważonych praktyk w całym cyklu życia budynków. PLGBC wyróżnia się aktywnym uczestnictwem w projektach unijnych, organizowaniem konferencji oraz wspieraniem inicjatyw na rzecz zielonego budownictwa w Polsce

Raport roczny PLGBC 2019