13 STYCZNIA 2022
CZAS CZYTANIA: 3 MIN

Raport Roczny PLGBC 2021

Raporty
Raporty PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opublikowało Raport Roczny 2021. W oparciu o strategiczne cele, organizacja przeprowadziła wiele nowych i cennych inicjatyw oraz projektów, które wsparły działania Członków. Podejmowane aktywności wzmocniły społeczność zrównoważonego budownictwa w Polsce, poszerzając jej grono o nowych Członków.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny z działalności w 2021 r. Organizacja podsumowała liczne inicjatywy i akcje organizowane we współpracy z Członkami, a także w ramach realizowanych krajowych i międzynarodowych projektów.

Raport Roczny PLGBC 2021

W ramach projektów członkowskich pojawiło się wiele angażujących aktywności, np.: kampania World Green Building Week, PLGBC Green Building Tour, kampania SDGs, cykl PLGBC online, PLGBC interview. Zorganizowano sześć grup roboczych, które pracowały nad wybranymi tematami zrównoważonego budownictwa, tworząc wspólnie publikacje.

Dla promocji zrównoważonego budownictwa, PLGBC zorganizowało 55 własnych wydarzeń, w tym cykl webinarów, spotkań stacjonarnych i kolejnych edycji swoich cyklicznych wydarzeń, w tym PLGBC Green Building Symposium i PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem. Wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, przyciągając liczne grono uczestników.

Warto podkreślić, iż organizacja we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi opracowała pierwszą polską, wielokryterialną certyfikację ZIELONY DOM dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

W 2021 r. Stowarzyszenie przygotowało pięć własnych przewodników i raportów: Wirtualny przewodnik Less Waste Office, raport Certyfikacja zielonych budynków w liczbach, raport Elektromobilność, raport Mapa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, Wirtualny Przewodnik po zrównoważonym domu/mieszkaniu.

Poszerzono stworzoną przez PLGBC Bazę Budynków Certyfikowanych w Polsce. Łączy ona informacje o obiektach certyfikowanych we wszystkich obecnych w kraju wielokryterialnych systemach oceny budynków, będąc wciąż innowacją w branży.

PLGBC zrealizowało również aktywności w ramach krajowego projektu Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy, finansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt wyróżniono w Konkursie dla Zaangażowanych ngo i startupów, a także ujęto na Mapie Edukacji Architektonicznej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Odbyła się również kolejna edycja PLGBC Green Building Awards – konkursu ocenianego przez znakomite Jury, w którym w 10 kategoriach wyróżniono zrównoważone budynki i projekty oraz rozwiązania produktowe dla zielonego budownictwa w Polsce.

Organizacja kontynuowała aktywności w ramach 57 wydarzeń partnerskich i patronackich, w tym także poprzez uczestnictwo ekspertów PLGBC w licznych konferencjach w kraju i zagranicą.

Duże znaczenie w działalności PLGBC zyskała współpraca międzynarodowa, w tym zwłaszcza w ramach Europe Regional Network (ERN) – europejskiej części WorldGBC, współpracę z ambasadami i uczestnictwo w kolejnych projektach międzynarodowych, m.in. Build Upon2, Smarter Finance For Families, Building Life czy Making City.

PLGBC rozwinęło propozycję szkoleń oraz warsztatów dla profesjonalistów z branży budownictwa i nieruchomości. Również w ramach PLGBC Green Building Akademia przeprowadzono warsztaty i lekcje ekologiczne dla dzieci i młodzieży, wykłady dla studentów w formie stacjonarnej i online, które przyciągnęły w sumie 750 osób.

PLGBC zakończyło 2021 rok poszerzeniem grona Członków o nowe, uznane firmy i organizacje.

– Zrównoważone budownictwo pełni kluczową rolę w przyspieszeniu realizacji ambicji klimatycznych. W PLGBC łączą nas wspólne wartości i to one pozwalają współtworzyć budynki, miasta i ich otoczenie pozwalające w sposób ciągły prosperować ludziom i planecie.
Kierując się naszą strategią, świadomie działamy na rzecz zrównoważonej przyszłości w oparciu o stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększanie bioróżnorodności, podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa oraz powstrzymywanie zmian klimatu i adaptację do nowych warunków. Nasz sektor zrównoważonego budownictwa, podobnie jak cała reszta świata, ma przed sobą wiele wyzwań. Podsumowując 2021 rok, działamy wspólnie, by tworzyć zrównoważone budynki dla wszystkich – podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.