26 CZERWCA 2023
CZAS CZYTANIA: 2 MIN

Ruukki realizuje cel redukcji emisji CO2 z własnej działalności

Aktualności członkowskie

Ruukki na bieżąco kontynuuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze strategią firmy. Strategia obejmuje trzy zakresy, czyli zrównoważoną ofertę, zrównoważone działania wewnętrzne oraz odpowiedzialne partnerstwo. Cele strategiczne są spójne dla wszystkich jednostek Ruukki w poszczególnych krajach. Z powodzeniem realizuje je również zakład produkcyjny płyt warstwowych Ruukki Polska w Obornikach.

Pod hasłem „Ruukki dla środowiska” prowadzonych jest wiele działań, które skupiają się na kwestiach zmiany klimatu, bioróżnorodności, gospodarki cyrkularnej i dobrostanu. Dotyczą one zarówno rozwoju produktów i usług Ruukki, tworzenia relacji z klientami, jak i codziennej pracy zakładu produkującego płyty warstwowe. Niezmiernie ważny jest aspekt budowania świadomości ekologicznej wśród pracowników i poczucia, że nawet drobne zmiany naszych zachowań i własna inicjatywa mają znaczenie w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Służą temu okresowe szkolenia, komunikacja oraz biblioteka materiałów informacyjnych.

Ruukki realizuje cel redukcji emisji CO2 z własnej działalności

To właśnie w obszarze zrównoważonych działań operacyjnych zakład Ruukki w Obornikach może już teraz pochwalić się sporymi osiągnięciami związanymi z redukcją śladu węglowego. Czynniki wpływające na wielkość emisji dwutlenku węgla podzielone zostały na kilka kategorii.

Pierwsza z nich obejmuje energię i paliwa. Zakład w Obornikach już od 2020 roku korzysta z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Obecnie jest to całość energii kupowanej na potrzeby pracy zakładu. Dodatkowo, energię generuje własna instalacja fotowoltaiczna, którą firma Ruukki planuje w najbliższym czasie znacznie rozbudować. W zakładzie duży nacisk kładzie się na oszczędność energii elektrycznej – stosowane jest wyłącznie oświetlenie LED, czujniki ruchu, energooszczędne maszyny i urządzenia. O oszczędności energii na stanowiskach pracy, zarówno w biurach, jak i w halach produkcyjnych, przypominają działania edukacyjne oraz tablice informacyjne.

Jedną z zasadniczych kwestii w działalności zakładu produkcyjnego jest minimalizacja odpadów, która ma wymiar i ekologiczny, i ekonomiczny. W Ruukki zrealizowano już szereg działań, dzięki którym nastąpiła znaczna redukcja odpadów produkcyjnych. Prasokontenery efektywnie zarządzają pyłem z produkcji płyt. Nowa, zautomatyzowana linia produkująca płyty warstwowe z wełny mineralnej zwiększyła efektywność procesu produkcji, przez co znacznie zmniejszyła się ilość powstających odpadów. Wiele akcji realizowanych wspólnie z pracownikami przynosi poprawę gospodarki odpadami, np. w zakresie wykorzystania chemikaliów, folii czy innych tworzyw sztucznych.

Te ostatnie stanowią też przedmiot osobnych działań związanych z eliminacją tworzyw sztucznych. Trwają testy bardziej ekologicznych materiałów opakowaniowych, a jednocześnie tam, gdzie to możliwe, wprowadzane są materiały przetwarzalne lub zwrotne. Również tutaj, podobnie jak w przypadku energii, działania obejmują całą firmę. Dobrym przykładem jest wprowadzenie dystrybutorów wody, połączonych z systemem wodociągowym, dzięki którym w zakładzie wyeliminowano plastikowe butelki z wodą.

Ruukki monitoruje i raportuje postęp w obszarze redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z międzynarodowym protokołem dotyczącym gazów cieplarnianych, tzw. protokołem GHG. Nowoczesne obliczanie śladu węglowego i wyznaczanie celów stanowi część programu rozwoju strategicznego Ruukki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Kompleksowe podejście do kwestii redukcji śladu węglowego jest łatwiejsze dzięki stałemu budowaniu świadomości ekologicznej wśród pracowników i promowaniu aktywnych proekologicznych postaw. Raportowane wyniki w zakresie ograniczenia emisji CO2 z własnej działalności przekładają się również na większą wartość ekologiczną produkowanych w Obornikach płyt warstwowych.

 

Opracowanie: Ruukki Polska Sp. z o.o.