12 STYCZNIA 2024
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Spotkanie Komitetu Użytkowników projektu FoCA

Aktualności

W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie Komitetu Użytkowników projektu FoCA, na którym reprezentowały nas Dorota Bartosz i Małgorzata Iwaszek. Uczestnicy omówili funkcjonalność opracowywanego narzędzia oraz przedstawili analizę wyników przeprowadzonej ankiety dotyczącej interaktywnej platformy internetowej FoCA

Spotkanie Komitetu Użytkowników projektu FoCA