11 GRUDNIA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Spotkanie partnerów projektu RetrofitHub

Aktualności

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu RetrofitHUB, podczas którego uczestnicy rozmawiali o pracach nad krajowymi podręcznikami dla zarządców nieruchomości oraz o międzynarodowym wspólnym podręczniku na temat modernizacji budynków wielorodzinnych.
Reprezentowały nas Anna Jurczak oraz Alicja Heller.

Kolejne, ostatnie już spotkanie odbędzie się 12 stycznia i będzie dotyczyło podsumowania działań projektu. Projekt finansowany przez GIZ: European Climate Initiative (EUKI) na zlecenie German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) realizowany przez: PLGBC, Croatia Green Building Council i Hungary Green Building Council (HuGBC).

Spotkanie partnerów projektu RetrofitHub