15 LIPCA 2022
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Spotkanie partnerów w ramach projektu CIRCON

Aktualności

Dzisiaj miało miejsce spotkanie partnerów w ramach projektu CIRCON – PLGBC, Politechniki Śląskiej oraz Green Building Council Iceland. Tematem spotkania był wstępny zarys opracowywanego w ramach projektu podręcznika dotyczącego praktycznego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Projekt CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych korzysta z dofinansowania o wartości 355 415 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze budowlanym.

Spotkanie partnerów w ramach projektu CIRCON