21 WRZEŚNIA 2022
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Trzecie spotkanie grupy roboczej przy projekcie CIRCON

Aktualności

20 września odbyło się trzecie spotkanie grupy roboczej, która powstała przy projekcie CIRCON – Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych. Prace tym razem odbywają się w formule online.

W oparciu o pracę ekspertów grupy roboczej powstanie podręcznik dotyczący zastosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętych w budownictwie oraz narzędzie internetowe do projektowania cyrkularnego budynków.

Trzecie spotkanie grupy roboczej przy projekcie CIRCON

PLGBC realizuje projekt we współpracy z Politechniką Śląską i Green Building Council Iceland.

Projekt CIRCON: Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych korzysta z dofinansowania o wartości 355 415 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej w sektorze budowlanym.