24 LISTOPADA 2023
CZAS CZYTANIA: 1 MIN

Warsztat w Budapeszcie podsumowujący prace projektu Retrofit HUB

Aktualności

23 listopada odbyły się w Budapeszcie warsztaty podsumowujące prace trzyletniego projektu Retrofit HUB, mającego na celu podniesienie świadomości na temat przeprowadzania skuteczniej i efektywnej modernizacji budynków wielorodzinnych. Reprezentowały nas Anna Jurczak i Alicja Heller. Do wydarzenia można też było dołączyć online.

Podczas trzyletniego projektu Retrofit HUB, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego wraz z chorwackim oraz węgierskim green building council współpracowały w celu wypracowania i przeprowadzenia szkoleń oraz warsztatów dla podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w zakresie prowadzenia prac modernizacyjnych.

Warsztat w Budapeszcie podsumowujący prace projektu Retrofit HUB

Celem działań była edukacja i przekazanie rzetelnej wiedzy oraz narzędzi, które przyczynią się do zwiększenia liczby i jakości przeprowadzanych modernizacji budynków we wszystkich krajach partnerskich. Każde GBC opracowało podręcznik, który stanowi kompendium wiedzy na temat wdrażania skutecznej modernizacji budynków.

Podczas warsztatu uczestnicy i eksperci podzielili się wynikami prac, analizą sytuacji, metodologią zastosowaną do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów oraz najważniejszymi wnioskami, które będę zawarte w podręczniku na temat modernizacji budynków wielorodzinnych. Po spotkaniu otwartym opracowywali wersję angielską podręcznika dla zarządców, który będzie dostępny w stronie retrofithub.eu.

Projekt finansowany przez GIZ: EUKI – European Climate Initiative na zlecenie German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) realizowany przez PLGBC, CroatiaGBC i HungaryGBC.