• 8 czerwca 2022

Wizyta studyjna w Norwegii w ramach Circularity GAP Report Poland

Wizyta studyjna w Norwegii w ramach Circularity GAP Report Poland

Wizyta studyjna w Norwegii w ramach Circularity GAP Report Poland 940 788 PLGBC

W dniach 8-10 czerwca br. Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Circle Economy z Amsterdamu i Natural State z Oslo organizują wizytę studyjną w Norwegii. W wydarzeniu bierze udział Dorota Bartosz, Dyrektor Techniczna ds. Budownictwa Zrównoważonego w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Uczestnicy trzydniowego spotkania poznają najciekawsze norweskie innowacje cyrkularne, przedstawicieli samorządów, biznesu i nauki. Wizyta studyjna będzie miała miejsce w Oslo, Bergen i Mongstad.

Całe wydarzenie odbywa się w ramach projektu Circularity GAP Report Poland, którego celem jest dostarczenie rekomendacji dla gospodarki cyrkularnej w Polsce i zainspirowanie interesariuszy z sektora biznesu, rządów, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego do kierowania transformacją w kraju. Analiza ma połączyć polskie i norweskie możliwości w zakresie gospodarki cyrkularnej. W październiku będzie można zapoznać się z wynikami raportu oraz badania – pierwszej kompleksowej analizy polskiej gospodarki pod kątem jej cyrkularności.

Projekt Circular Restart! Circularity GAP Report Poland jest finansowany w ramach programu EEA and Norway Grants. Dowiedz się więcej.

Skip to content