• 10 maja 2023

World Green Building Council przedstawia podręcznik Circular Built Environment Playbook

World Green Building Council przedstawia podręcznik Circular Built Environment Playbook

World Green Building Council przedstawia podręcznik Circular Built Environment Playbook 958 957 PLGBC

World Green Building Council (WorldGBC) wraz z siecią ponad 75 green building councils przygotowały Circular Built Environment Playbook – przewodnik dla sektora budowlanego na całym świecie, który przyspieszy przyjęcie zasad gospodarki cyrkularnej i efektywnego wykorzystania zasobów.

Zasady gospodarki o obiegu zamkniętym mogą pomóc w osiągnięciu globalnych celów klimatycznych: od minimalizacji wydobycia materiałów i stosowania bardziej wydajnych projektów, po optymalizację opartych na naturze rozwiązań w cyklu życia budynku.

Circular Built Environment Playbook przedstawia strategie dla środowiska budowlanego mające na celu zmniejszenie zużycia zasobów. Premiera raportu odbędzie się podczas webinarium w dniu 10 maja br.

Link do spotkania: https://worldgbc.org/event/the-circular-built-environment-playbook-launch/

Wykorzystanie i marnotrawstwo materiałów i produktów zmierza w niebezpiecznie niezrównoważonym kierunku, a najnowsze szacunki pokazują, że świat jest tylko w 7,2% cyrkularny, co oznacza, że ponad 90% wszystkiego, co wytwarzamy, jest wyrzucane po użyciu. Co więcej, w 2022 roku zasoby odnawialne przypadające na jeden rok zostały zużyte w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy – oznacza to, że obecnie konsumujemy 75% więcej niż Ziemia jest w stanie uzupełnić każdego roku. Miasta wytwarzają szacunkowo 70% wszystkich globalnych emisji gazów cieplarnianych i zużywają prawie połowę zasobów wydobywanych na świecie, a sektor budownictwa ponosi znaczną odpowiedzialność w tym obszarze.

W publikacji The Circular Built Environment Playbook, WorldGBC przedstawiło zasadniczą rolę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w rozwiązywaniu globalnego kryzysu środowiskowego, a  jednocześnie zapewnianiu możliwości regeneracji zasobów i przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cyrkularność ma fundamentalne znaczenie dla ludzkości, abyśmy mogli prosperować w środowisku z jego naturalnymi ograniczeniami. Dzięki temu podręcznikowi złożone zasady gospodarki cyrkularnej staną się łatwe do zrozumienia dla każdego uczestnika środowiska budowlanego. Przedstawiono ponad 20 strategii, które można wykorzystać przy wdrażaniu podejścia do projektowania zgodnego z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym na wszystkich etapach budowy. W podręczniku zaprezentowano również studia przypadków najlepszych praktyk z sektora na całym świecie.

Wszyscy interesariusze muszą być gotowi na wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym i sprawić, aby cyrkularność stała się nowym modelem biznesowym w sektorze. Każdy uczestnik łańcucha dostaw w budownictwie musi podjąć działania i pomóc w transformacji – współpraca międzysektorowa będzie kluczem do przezwyciężenia barier na drodze do cyrkularnej przyszłości. Sieć GBCs dąży do tego, aby wszystkie rządy i przedsiębiorstwa wykazały się inicjatywą w tym kierunku. GOZ jest istotną częścią rozwiązania zrównoważonego rozwoju, zapewniając fundament dla przyszłych zmian w polityce i dla innowacji biznesowych.

Jest jasne, że jeśli chcemy zabezpieczyć przyszłość naszą i planety, to nie możemy dalej podążać drogą konsumpcji i odpadów. Dlatego sieć GBCs podejmuje działania mające na celu zwiększenie świadomości i dostępności rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, kierując wszystkich interesariuszy w stronę zrównoważonego, cyrkularnego procesu decyzyjnego. Potrzeba ta nigdy nie była ważniejsza, a nasz program Circularity Accelerator rzuca światło na dostępne rozwiązania – podkreśla Cristina Gamboa, CEO WorldGGBC.

Circularity Accelerator to globalny program WorldGBC, propagujący idee gospodarki cyrkularnej i efektywnego wykorzystania zasobów w sektorze budowlanym.

Skip to content