• 24 kwietnia 2020

World Green Building Week 2019

World Green Building Week 2019

World Green Building Week 2019 240 300 PLGBC

W czasie World Green Building Week 2019, w myśl hasła przewodniego #BuildingLife, będziemy poznawać rozwiązania służące stworzeniu zielonego, zdrowego i odpornego na zmiany klimatu środowiska budowlanego dla wszystkich.

Ambasadorem tegorocznej kampanii World Green Building Week z ramienia PLGBC jest Marcin Popkiewicz.

Przy obecnym poziomie rozwoju technologii budowanie nowych budynków w standardzie zeroenergetycznym, dobrze zaizolowanych, wyposażonych w wentylację z odzyskiem ciepła i ogrzewanych pompami ciepła przy wsparciu fotowoltaiki, pozwala na efektywną kosztowo, radykalną redukcję zużycia energii i emisji CO2. Kluczem są tu odpowiadające nowej rzeczywistości normy budowlane oraz uwzględnienie w przetargach kryterium cenowego rozumianego jako suma kosztów budowy i mediów w dłuższym okresie. W przypadku istniejących budynków konieczny jest program głębokiej termomodernizacji, realizowanej szybko, powszechnie i z zaadresowaniem istniejących barier społeczno-gospodarczych – mówi Marcin Popkiewicz. – Pozwoli to nie tylko na redukcję emisji CO2, ale da też liczne dodatkowe korzyści, takie jak eliminacja smogu i ubóstwa energetycznego, zapewnienie wysokiego komfortu termicznego i wentylacyjnego mieszkańców oraz wzmocnienie polskiej gospodarki przez stworzenie licznych miejsc pracy w innowacyjnych firmach. W tym roku hasło przewodnie World Green Building Week to #BuildingLife. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie emisji dwutlenku węgla na wszystkich etapach cyklu życia budynku, a tym samym zachęcenie do stosowania nowych praktyk i nowych sposobów myślenia w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla z budynków. Jestem przekonany, że tego typu wspólne inicjatywy to ważny krok ku budowaniu zrównoważonej przyszłości.

World Green Building Week odbędzie się w dniach 23-29.09.2019.

Inicjatywy członków PLGBC

Kontakt w sprawie inicjatyw:
Magdalena Wojtas
e-mail: mwojtas@plgbc.org.pl
tel.: +48 537 445 958