Wrzesień to miesiąc Światowego Tygodnia Zrównoważonego Budownictwa. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jak co roku aktywnie włączyło się w obchody WGBW. Spotkanie miało miejsce 17 września 2013 r. w warszawskim Kinie Praha, a towarzyszyła mu wycieczka po kompleksie Business Garden.

Partnerem wydarzenia było SwedeCenter Sp. z o.o., a sponsorowały je: MCKB Sp. z o.o., ActivTek Sp. z o.o., Forbo Flooring Poland, Ogrodownia Sp. z o.o.

W tym roku WGBW trwał od 16 do 20 września, a jego przewodnim hasłem było „Greener Buildings, Better Places, Healthier People”. Budownictwo jest jednym z sektorów najbardziej wrażliwych na zmieniające się prawo.

11 września 2013 roku w życie wszedł mały trójpak energetyczny, co wpłynęło na obraz warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Mecenas Grzegorz Zawada z kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór szczegółowo przedstawił obecną sytuację w tym obszarze. Najważniejszą zmianą jest z pewnością ta, która zmniejsza biurokrację i formalizm procesu przyłączenia mikroinstalacji. Przewidywać zatem można, że nowelizacja pozytywnie wpłynie na liczbę certyfikacji w systemach oceny wielokryterialnej. Obliczenia visio | architects & consultants, które przedstawił Rafał Schurma, założyciel i prezydent PLGBC, wykazują, że na dzień 10.09.2013 w Polsce mamy 78 budynków zarejestrowanych, precertyfikowanych i certyfikowanych w LEED (72 bez EBOM) oraz szacunkowo 231 zarejestrowanych, w fazie Interim i certyfikowanych w BREEAM (173 bez In-Use). Daje to razem 309 zielonych budynków (włącznie z budynkami istniejącymi). Pod tym względem mieścimy się więc w czołówce europejskich krajów bez własnego systemu oceny.

Jednym z najbardziej nowatorskich, a jednocześnie prostych rozwiązań, o których rozmawialiśmy podczas WGBW Event, jest TioCem® – cement dosłownie oczyszczający powietrze, produkt Górażdże Cement. Jego możliwości zaprezentował Krzysztof Szerszeń, przedstawiciel firmy. W cemencie pod wpływem fotokatalizy zachodzi utlenianie NOx do nieszkodliwych jonów azotanowych, a ostatecznie do azotanów spłukiwanych z deszczem. Innymi związkami eliminowanymi w drodze fotokatalizy są m.in. tlenki siarki, lotne związki organiczne, amoniak, tlenek węgla. Katalizatorem reakcji jest nieszkodliwy dla człowieka i środowiska dwutlenek tytanu TiO2.

Swoje rozwiązania służące zwiększeniu komfortu i polepszeniu samopoczucia użytkowników budynków poprzez poprawę jakości powietrza przedstawili Marcin Chłopek z ActivTek i Emil Gromadzki z Carrier. Natomiast na przykładzie odwiedzonego w drugiej części dnia Business Garden Mariusz Pasek zaprezentował prace Ogrodowni w dziedzinie architektury krajobrazu.

Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim prelegentom i partnerom, uczestnikom i przedstawicielom SwedeCenter – naszym gospodarzom w Business Garden.

Więcej zdjęć tutaj.

Podobne informacje