• 23 czerwca 2023

WorldGBC ogłosiło hasło World Green Building Week 2023: #BuildingTheTransition

WorldGBC ogłosiło hasło World Green Building Week 2023: #BuildingTheTransition

WorldGBC ogłosiło hasło World Green Building Week 2023: #BuildingTheTransition 1024 1024 PLGBC

W Światowy Dzień Środowiska (5 czerwca) World Green Building Council (WorldGBC) ogłosiło 14. World Green Building Week, który w tym roku odbędzie się w dniach 11-15 września.

 Jako sektor w największym stopniu przyczyniający się do globalnej emisji dwutlenku węgla związanej ze zużyciem energii (37% na całym świecie), sektor budownictwa jest kluczowym czynnikiem zmian w transformacji systemowej niezbędnej do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. World Green Building Week – pod hasłem #BuildingTheTransition – wzywa globalny sektor budownictwa do przyspieszenia transformacji w celu zapewnienia regeneracyjnej, energooszczędnej i sprawiedliwej przyszłości dla wszystkich. Tygodniowe wydarzenie, prowadzone przez sieć ponad 75 krajowych Green Building Councils (GBC) i ich 46 000 członków, pokaże, w jaki sposób poprzez myślenie systemowe i wykorzystywanie lokalnych rozwiązań możemy przejść do zrównoważonego budownictwa.

W tym roku wszystkie oczy zwrócone są na pierwszy na świecie Global Stocktake, który ma pokazać stan naszych wysiłków we wdrażaniu porozumienia paryskiego. Liderzy sektora politycznego i prywatnego na całym świecie pytają „jak daleko już jesteśmy?” i, co ważne, „jak daleko jeszcze musimy się posunąć”, aby stawić czoła najgorszym skutkom zmiany klimatu, wyzwaniom humanitarnym i niepewności gospodarczej.

Nie ma wątpliwości, że świat musi przejść transformację, aby zapewnić lepsze warunki dla przyrody i ludzi. Ale ta zmiana nie dokona się sama. Wymaga ona przekształcenia systemowego we wszystkich sektorach, w tym w budownictwie. Pilne zrozumienie tego, co pociąga za sobą to przeobrażenie, oraz głęboka zmiana w sposobie myślenia i działania wszystkich interesariuszy jest niezbędna, aby zapewnić równoprawną i sprawiedliwą przyszłość dla wszystkich.

Podczas World Green Building Week sieć WorldGBC będzie organizować wydarzenia na całym świecie i dzielić się przykładami #BuildingTheTransition w trzech tematach: transformacji energetycznej, transformacji regeneracyjnej i sprawiedliwej transformacji. Tegoroczna kampania prowadzi również do organizowanego przez ONZ SDG Summit 2023 (18-19 września), a tym samym wskaże 11 z 17 celów Zrównoważonego Rozwoju, które są niezbędne do katalizowania zrównoważonego budownictwa.

Trzy tematy #BuildingTheTransition podkreślają, w jaki sposób sektor budownictwa może wspierać porozumienie paryskie i cele zrównoważonego rozwoju ONZ:

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna to coś więcej niż przejście na energię odnawialną. Mówimy o całkowitej zmianie systemowej. Przyspieszenie wdrażania zrównoważonego budownictwa, które zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne, magazynuje i udostępnia czystą energię oraz wytwarza jej więcej niż zużywa. To inwestowanie w czyste technologie, a także głęboka modernizacja istniejących budynków, aby były wyjątkowo energooszczędne.

Transformacja regeneracyjna

W jaki sposób możemy przenieść zasady regeneracji w budownictwie zrównoważonym z niszy do normalności? Zasoby naszej planety dają nam życie, ale nie są nieskończone. Ludzie i budynki muszą istnieć razem wewnątrz cyklu złożonego z systemów naturalnych. Oznacza to nie tylko ochronę różnorodności biologicznej, ale także priorytetowe traktowanie jej odbudowy, przyjmowanie rozwiązań opartych na naturze i tworzenie dobrze prosperującej gospodarki o obiegu zamkniętym w całym cyklu życia budynków.

Sprawiedliwa transformacja

Nie możemy osiągnąć sprawiedliwości klimatycznej bez sprawiedliwości społecznej. Ludzie, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili się do degradacji środowiska, ponoszą jej największe konsekwencje. Równość to nie to samo, co sprawiedliwość. Wspieranie sprawiedliwej transformacji w obszarze budownictwa oznacza zaangażowaną solidarność w celu ochrony praw człowieka – od przepływów finansowych, przez łańcuchy dostaw, po geopolitykę.

– Ostatnie przypomnienie. To właśnie zawiera tegoroczny, szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Ostatnie przypomnienie, zanim zostaniemy eksmitowani przez planetę nienadającą się do zamieszkania.

W okresie poprzedzającym konferencję COP28 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w pierwszym na świecie rocznym Global Stocktake musimy pamiętać, że 1,5ºC jest limitem, a nie celem. Naszym celem nie może być jedynie uniknięcie najgorszego scenariusza, skoro jesteśmy w stanie osiągnąć znacznie więcej. Sektor budowlany ma możliwość zmobilizowania i wdrożenia dostępnych rozwiązań już teraz, aby zapewnić przyszłość, która będzie energooszczędna, regeneracyjna i sprawiedliwa.

Skalowanie tych rozwiązań do wymiaru globalnego wymaga woli politycznej i ambicji branży. Jako największy sektor przyczyniający się do emisji dwutlenku węgla, budownictwo znajduje się w historycznym momencie, aby przekształcić i dostarczyć wymagane transformacje w decydującej dekadzie.

Właśnie dlatego w trakcie World Green Building Week 2023 nasza kampania #BuildingTheTransition wykorzystuje lokalne rozwiązania z obszaru budownictwa zrównoważonego, aby przyspieszyć globalne przejście do zdekarbonizowanego, zrównoważonego i odpornego społeczeństwa. W dniach 11-15 września zapraszamy naszą światową społeczność do podjęcia pilnych działań w celu przyspieszenia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i przejścia na energooszczędne, regeneracyjne oraz sprawiedliwe budownictwo zrównoważone dla wszystkich i wszędzie – mówi Cristina Gamboa, CEO, World Green Building Council.

Dowiedz się więcej i dołącz do kampanii w mediach społecznościowych na @WorldGBC, #BuildingTheTransition i #WGBW23.

Skip to content