• 14 kwietnia 2023

WorldGBC przedstawia nowy dokument: Global Policy Principles for a Sustainable Built Environment

WorldGBC przedstawia nowy dokument: Global Policy Principles for a Sustainable Built Environment

WorldGBC przedstawia nowy dokument: Global Policy Principles for a Sustainable Built Environment 1000 1000 PLGBC

Przed spotkaniem ministrów Grupy G7 ds. klimatu, energii i środowiska (15-16 kwietnia br.), World Green Building Council (WorldGBC) i sieć ponad 75 green building councils, przedstawiły opracowanie, które ma na celu wsparcie rządów w przygotowaniu skutecznej polityki dekarbonizacji budownictwa przyszłości.  

Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) wskazuje, że niebawem skończy się czas na wdrożenie polityki, która utrzyma wzrost globalnej temperatury w granicach 1,5°C. Wiele z priorytetowych tematów na zbliżającym się spotkaniu ministrów Grupy G7 (15-16 kwietnia br.) można rozwiązać z udziałem zrównoważonego budownictwa – od osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego i zerowego bilansu energetycznego po przyspieszenie przejścia na gospodarkę cyrkularną.

Na całym świecie budynki odpowiadają za 37% emisji dwutlenku węgla i 34% zapotrzebowania na energię (źródło GlobalABC Status Report 2022). Przy tak dużym wpływie na środowisko i emisję dwutlenku węgla, liderzy i decydenci muszą uznać budownictwo za kluczowy czynnik zmian w obszarze zmniejszania zmiany klimatu.

WorldGBC i sieć green building councils przedstawiły dokument Global Policy Principles for a Sustainable Built Environment. Stanowi on dla decydentów na całym świecie pomocne narzędzie w przyjęciu holistycznego podejścia do zrównoważonego budownictwa. Nawiązuje także do aktualnej polityki i przepisów prawnych, dotyczących transformacji niezbędnej dla osiągnięcia Porozumienia Paryskiego i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dokument powstał wokół siedmiu kluczowych obszarów: dwutlenku węgla, odporności na zmianę klimatu, cyrkularności, wody, różnorodności biologicznej, zdrowia, oraz sprawiedliwości i dostępności. Obszary te są wspierane przez szczegółowe mechanizmy polityczne, ułatwiające skuteczne wdrożenie poprzez regulacje, informacje i zachęty.

Z najnowszego raportu IPCC wynika, że obecna polityka rządowa spowoduje przekroczenie granicy 1,5°C w XXI wieku, co spowoduje nieodwracalne szkody dla środowiska i najbardziej wrażliwych członków społeczeństwa.

Mimo, że sektor budowlany ma największy udział w emisji dwutlenku węgla, nadal nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia całkowitej dekarbonizacji do 2050 r. (źródło: GlobalABC Status Report 2022); oznacza to, że rozbieżność między rzeczywistymi wynikami sektora w zakresie klimatu, a jego ścieżką dekarbonizacji powiększa się.

Stwarza to podwójne wyzwanie dla środowiska budowlanego – rynki w Azji i Afryce oczekują, że ich zasoby budowlane podwoją się do połowy stulecia. Tymczasem inne regiony zmagają się z wyzwaniami związanymi z renowacją nieefektywnych energetycznie budynków.

Sektor zrównoważonego budownictwa ma silną pozycję, ponieważ integruje działania łagodzące zmianę klimatu i adaptacyjne, jednocześnie zajmując się innymi pilnymi kwestiami społecznymi, w tym bezpieczeństwem energetycznym, odpornością na zmianę klimatu, zdrowiem i dostępnością. Kluczowe jest, aby liderzy polityczni podjęli odważne działania w celu wzmocnienia i wdrożenia polityki transformacji budownictwa – podkreśla Cristina Gamboa, CEO, World Green Building Council.

WorldGBC zachęca rządy do wykorzystania zasad przedstawionych w dokumencie Global Policy Principles for a Sustainable Built Environment jako narzędzia do przeglądu i aktualizacji istniejącego prawodawstwa. Organizacja proponuje swoje wsparcie w kontekście lokalnym i globalnym.

Skip to content