• 12 maja 2022

Współpraca PLGBC i buildingSMART Polska

Współpraca PLGBC i buildingSMART Polska

Współpraca PLGBC i buildingSMART Polska 1024 576 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC podpisało porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem buildingSMART Polska. Organizacje będą współpracować na rzecz wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych, a także promowania zrównoważonego budownictwa ograniczającego negatywne oddziaływanie na środo­wisko.

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Stowarzyszenia buildingSMART Polska ma charakter partnerski.

Dążąc do rozwoju oraz zacieśniania wzajemnych relacji, w tym podejmowania wspólnych inicjatyw, partnerzy nawiążą współpracę w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych oraz promowania zrównoważonego budownictwa redukującego negatywne oddziaływanie na środo­wisko i ograniczającego zmiany klimatyczne.

– Współpraca podnosi znaczenie zrównoważonego budownictwa, które w kontekście walki ze zmianami klimatu, odgrywa kluczową rolę dla budowania zrównoważonej przyszłości. Nasze aktywności opierają się na czterech kluczowych filarach: gospodarce o obiegu zamkniętym, zwiększaniu bioróżnorodności czy podnoszeniu jakości życia i zdrowia, mitygacji zmian klimatu i adaptacji do nich. Wspólnie podejmowane inicjatywy mogą przyspieszyć proces dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju w środowisku budowlanym – mówi Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Organizacje zakładają także wymianę i udział swoich ekspertów w ramach organizowanych wydarzeń, a także udostępnianie materiałów merytorycznych czy wzajemne patronaty nad wydarzeniami.

– Podpisanie deklaracji o współpracy zawsze jest wyjątkowym wydarzeniem. Tym razem jest tym istotniejsze, gdyż formalizuje współpracę, która de facto już się rozpoczęła. Jesteśmy przekonani, że stosowanie standardów openBIM wraz z wypracowaniem zasad ich wprowadzania i wykorzystania w obszarach związanych z dbałością o nasz świat przyczyni się do sprawniejszego osiągnięcia celów środowiskowych – podkreśla Jacek Boruc, Członek Zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska.

 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony. Jest jedną z 70 green building councils zrzeszonych w World Green Building Council.

buildingSMART to międzynarodowa organizacja not-for-profit, popularyzująca BIM (Building Information Modeling), a przede wszystkim rozwój otwartych standardów wymiany danych BIM, tzw. openBIM – poprzez wytwarzanie, certyfikowanie, udostępnianie światu formatu IFC i rozwiązań pokrewnych (BCF, bSDD), jakże ważnych z punktu widzenia ułatwiania komunikacji w budowlanym procesie inwestycyjnym. Krajowy oddział – buildingSMART Polska działa od 2019 roku i z sukcesem realizuje swoją misję poprzez działalność Pokojów Technicznych, które pracują nad rozwiązaniem konkretnych problemów właściwych polskiemu rynkowi.

Porozumienie o współpracy podpisano z końcem kwietnia br.

Skip to content