• 23 czerwca 2020

Współpraca PLGBC i PZFD dla transformacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Współpraca PLGBC i PZFD dla transformacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Współpraca PLGBC i PZFD dla transformacji budownictwa mieszkaniowego w Polsce 1024 421 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Polski Związek Firm Deweloperskich PZFD podpisały umowę o współpracy. Podstawą porozumienia jest upowszechnienie i promocja pierwszej polskiej certyfikacji ekologicznej „Zielony Dom” dla budynków mieszkalnych opracowanej przez PLGBC. Wspólnym celem obydwu organizacji jest rozwój zrównoważonego podejścia do budownictwa mieszkaniowego.

Certyfikat „Zielony Dom” to pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego. Wyróżnia inwestycje o wysokiej jakości ekologicznej i jednocześnie efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania.

Powstał z potrzeby udostępnienia prostego, a zarazem ambitnego narzędzia dla deweloperów i inwestorów do podkreślenia jakości projektów mieszkaniowych oraz świadomego wpisania się w budownictwo ekologiczne w Polsce.

Podstawą porozumienia jest upowszechnienie i promocja polskiej certyfikacji ekologicznej dla budynków mieszkaniowych. Poprzez nawiązanie partnerstwa, PLGBC oraz PZFD podkreślają konieczność wspólnych inicjatyw dla rozwoju budownictwa ekologicznego, szczególnie w kontekście zrównoważonej przyszłości.

Współpraca Polskiego Związku Firm Deweloperskich z Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego otwiera zupełnie nowy rozdział dla budownictwa mieszkaniowego. Myślę, że zmieniająca się świadomość klientów firm deweloperskich, rosnąca troska o środowisko i nacisk jaki kładziemy na jakość budowanych mieszkań wymagały sformalizowania zasad i kryteriów, na podstawie których będziemy mogli określić, czy dany budynek spełnia te najwyższe wymogi, jakie chcemy stawiać przed naszymi projektami. Jestem przekonany, że propagowanie idei certyfikacji przez tak ważne na rynku deweloperskim podmioty jak PZFD i PLGBC pozwoli firmom, które zdecydują się starać o Certyfikat Zielony Dom, zyskać istotną przewagę konkurencyjną poprzez podkreślenie innowacyjności i wysokiej jakości oraz pomoże zdobyć zaufanie nabywców. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że koszty uzyskania samego certyfikatu są stosunkowo niewysokie i nie powinny wpływać na koszt lokalu w certyfikowanym budynku – przekonuje Grzegorz Kiełpsz, Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Aspekt współpracy jest szerszy. Zwrócono uwagę na szereg korzyści. Zrównoważone domy i mieszkania generują korzyści finansowe, społeczne i środowiskowe. Są to budynki oszczędne, komfortowe i zbudowane w poszanowaniu środowiska naturalnego. Rozwiązania stosowane w zrównoważonych budynkach mieszkaniowych przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji, dzięki zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych, efektywnemu gospodarowaniu wodą w budynku czy odnawialnym źródłom energii. Kolejną, równie istotną kwestią, która szczególnie w czasach pandemii jest przez wszystkich odczuwalna, jest wpływ samego budynku na mieszkańców, na ich zdrowie i samopoczucie. Dodatkowo: zielone otoczenie, trwałe i bezpieczne materiały, rozwiązania technologiczne poprawiające komfort i zdrowie mieszkańców, to tylko niektóre z szeregu kryteriów charakteryzujących zrównoważone domy.

Certyfikowanie inwestycji mieszkaniowych w systemie „Zielony Dom” nie tylko wyróżni deweloperów na rynku nieruchomości pod względem jakości ich inwestycji i dbałości o środowisko, ale przede wszystkim uczyni ich liderami rozwoju zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego.

Certyfikat Zielony Dom jest wyrazem kompleksowego myślenia nabywców, deweloperów
i inwestorów o zrównoważonym budownictwie w kontekście zmian klimatu i ochrony środowiska. Nawiązanie współpracy pomiędzy PLGBC a PZFD to kamień milowy dla budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Certyfikacja, która jest osią tej współpracy, będzie narzędziem, dzięki któremu taka transformacja zostanie znacznie przyspieszona. Polski rynek mieszkaniowy potrzebuje jej w obecnych czasach coraz bardziej. –
podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Za opracowanie certyfikacji odpowiada niezależna organizacja pozarządowa  – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, działająca na rzecz rozwoju zielonego budownictwa, w konsultacji z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi ekspertami. Certyfikacja „Zielony Dom” powstała w ramach projektu unijnego Smarter Finance For Families.