• 20 czerwca 2022

WUF11: PROTOTYPOWANIE MIAST – GREEN & DIGITAL

WUF11: PROTOTYPOWANIE MIAST – GREEN & DIGITAL

WUF11: PROTOTYPOWANIE MIAST – GREEN & DIGITAL 633 893 PLGBC

Zgłaszanie uczestnictwa do 24 czerwca, rejestracja dwuetapowa:
1. E-mail do Ambasady: izazon@um.dk
2. Rejestracja przez stronę: https://www.unevents.org/Home/Register

Ambasada Danii w Warszawie zaprasza na Duńsko Polskie warsztaty w formule Sprint Design: PROTOTYPOWANIE MIAST – GREEN & DIGITAL. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest partnerem tego wydarzenia.

Data: 28 czerwca (wtorek) od 9:00 do 12:00
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice, Multifunction Hall: Room 16

OSIĄGANIE CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 3-7-11

W ramach projektu Twin Transition mamy ambicję, by w sposób holistyczny zająć się zrównoważonym rozwojem miast – zaczynając od budynków i wychodząc poza nie – koncentrując się na tworzeniu inkluzywnych, bezpiecznych, zdrowych i zielonych miast, budowanych zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

Celem sesji treningowej jest wykreowane prototypowych rozwiązań dla miast – zgodnych z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poruszać będziemy się w ramach trzech celów zawartych w Agendzie:

 • 3 (Dobre Zdrowie i Jakość Życia),
 • 7 (Czysta i Dostępna Energia),
 • 11 (Zrównoważone Miasta i Społeczności)

W ramach warsztatów stolikowych w zmieszanych grupach usiądą przedstawiciele samorządów, architektów, działaczy miejskich oraz deweloperów i będą rozmawiać o barierach, jakie ze swojej perspektywy widzą we wskazanych wyżej obszarach z Agendy ONZ oraz szukać będą pomysłów, inspirowani duńskimi przykładami, na ich rozwiązanie (takich do wdrożenia w stosunkowo krótkim czasie, tj. 1 rok).

Efektem prac ma być mini-raport z ideami do wdrożenia, nad którymi dalej pracować będą eksperci. Finalnie owocem sesji treningowej ma być przewodnik/manual dla samorządów jak tworzyć zrównoważone miasta oferujące dobra jakość życia. Sesja treningowa organizowana w oparciu o metodologie DESIGN SPRINTu.

W szkoleniu weźmie udział 50 uczestników zgrupowanych przy 3 stołach. Każdy z nich skupi się na innym SDG (3-7-11) oraz będzie prowadzony przez następujące moderatorki i moderatorów: Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Justyna Biernacka, Piotr Jurkiewicz i Przemysław Zawodny.

AGENDA

 • 9: 00 – 9:10· WSTĘP DO SPRINT DESIGN, Katarzyna Chwalbińska-Kusek
 • 9: 10 – 9:30· GENEZA CELÓW SDG, Justyna Biernacka i Sofie Stilling
 • 9:30 – 12:00 SESJA SPRINT DESIGN W TRZECH SPRINTACH:

I SPRINT – Jakie są bariery? Identyfikacja barier w realizacji SDG 3-7-11

 1. Jakie są bariery w realizacji SDG 3-7-11 w Twoim mieście/zawodzie/biznesie?
 2. Pomocne instrumenty służące osiągnięciu celów 3-7-11
 3. Co sprawia, że zielona energia jest/ mogłaby być bardziej dostępna w Twoim mieście?

II SPRINT– Jakie są możliwe rozwiązania? Eksperci vs Bariery – Zapytaj Eksperta

 1. Studia przypadków opracowane przez ekspertów:
  1. Mikael Colville-Andersen: ‘BYĆ JAK KOPENHAGA’/10 min
  2. Tina Saaby: JAK TO ROBIMY W GLADSAXE/ 10 min
  3. Helle Juul: ZDROWE MIASTA/ DOBROSTAN MIESZKANCÓW/10 min
 2. Dyskusja; główny temat: ekologiczne i cyfrowe rozwiązania dla miast.

III SPRINT – Prototypowanie rozwiązań możliwych do wdrożenia do 2023

 1. Podzielenie się konkluzjami z dyskusji przy każdym z 3 stolików – 3 rozwiązania do wdrożenia w polskich miastach do 2023
 2. Podsumowanie – ‘ seed report ‘ – oraz informacja o kolejnych krokach.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 24 czerwca 2022 r., wysyłając e-mail do Ambasady: izazon@um.dk oraz koniecznie rejestrację online https://www.unevents.org/Home/Register

Skip to content