• 8 marca 2023

II EDYCJA: Szacowanie śladu węglowego budynków – metodyka, oddziaływanie, legislacja

Data
6 września

Godzina
09:00-14:00

Miejsce
ONLINE

Cena
Członkowie PLGBC: 1490 zł +23% VAT; Pozostali: 1990 zł +23% VAT

II EDYCJA: Szacowanie śladu węglowego budynków – metodyka, oddziaływanie, legislacja

II EDYCJA: Szacowanie śladu węglowego budynków – metodyka, oddziaływanie, legislacja 497 162 PLGBC

Szacowanie śladu węglowego budynków – metodyka, oddziaływanie, legislacja

Termin szkolenia: 06.09.2023 w godzinach 09.00-14.00

Opis szkolenia:

Mając na uwadze procedowaną aktualizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i zawarty w niej zapis dotyczący obowiązkowego obliczania globalnego współczynnika ocieplenia (GWP) dla nowych budynków, a także wymogów Taksonomii, PLGBC przygotowało propozycję metodyki szacowania śladu węglowego polskich budynków. W Polsce nie posiadamy na obecnie danych dotyczących całkowitego śladu węglowego budynków, które pozwoliłyby w przyszłości stworzyć krajowe regulacje dotyczące progów emisyjności dla poszczególnych typów budynków.

Dlatego też istotnym jest wypracowanie dla całej branży jednolitego podejścia do zakresu i metodyki wyznaczania całkowitego śladu węglowego z uwzględnieniem różnych rodzajów budynków w celu uzyskania przejrzystych wyników oraz umożliwienia ich porównywania. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zarówno kontekst prawny, jak i szczegóły dotyczące przeprowadzania analizy LCA oraz metodę uproszczoną i pełną szacowania śladu węglowego.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

1. Przepisy krajowe i unijne – wyzwania i strategie
2. Oddziaływanie wyrobów budowlanych na środowisko – deklaracje EPD
3. Analiza LCA budynków – fazy i moduły w całym cyklu życia
4. Ślad węglowy budynków w krajach UE
5. Ramy śladu węglowego
6. Metodyka szacowania śladu węglowego budynków
Warunki brzegowe
Zakres oceny cyklu życia
Moduły analizy LCA – wytyczne i zalecenia
Informacje o obiekcie i elementy budynku
7. Studium przypadku – analiza wyników
8. Metoda uproszczona i pełna szacowania śladu węglowego

Spotkanie realizowane ONLINE przez platformę MS Teams
Uczestnicy po szkoleniu dostaną nagranie video, certyfikat oraz pakiet niezbędnych materiałów.

Prowadząca:

Szkolenie prowadzi Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa w PLGBC.
Doktor inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków, członkini Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

Skip to content