• 14 listopada 2022

Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? Dzień pierwszy

Data
10 stycznia

Godzina
09:00-16:00

Miejsce
ONLINE

Cena
bezpłatnie

Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? Dzień pierwszy

Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? Dzień pierwszy 1024 270 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC organizuje szkolenie online Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? w ramach realizowanego projektu RetrofitHUB.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej budynków, w tym m.in. do zarządców prywatnych i miejskich, wykonawców, konsultantów, a także studentów.

Celem szkolenia jest przybliżenie wybranych zagadnień związanych z modernizacją budynków wielorodzinnych, w tym z przepisami prawa, audytem energetycznym, badaniami termowizyjnymi, automatyką i regulacją instalacji, zastosowaniem OZE (m.in. pomp ciepła) w budynkach wielorodzinnych, wentylacją, a także komunikacją z mieszkańcami.

Szkolenie dotyczy potencjału i możliwości przeprowadzania skutecznej i efektywnej modernizacji budynków wielorodzinnych. Tematyka trzydniowego szkolenia to:

 • Europejska fala renowacji jako strategia obniżania emisyjności sektora budownictwa.
 • Podstawowe informacje o regulacjach prawnych związanych z modernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Audyt energetyczny.
 • Termowizja.
 • Automatyka i regulacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych.
 • Kolektory słoneczne w budynkach wielorodzinnych.
 • Fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych.
 • Systemy wentylacyjne w budynkach wielorodzinnych.
 • Modernizacja budynków wpisanych do Rejestru Zabytków.
 • Finansowanie modernizacji budynków wielorodzinnych.
 • Komunikacja zarządcy z mieszkańcami w kontekście edukacji i świadomego użytkowania budynku.

Szkolenie odbędzie się online przez aplikację ZOOM w następujących terminach:

Pierwszy dzień: 10 stycznia 2023 r. w godz. 9:00-16:00
Drugi dzień: 17 stycznia 2023 r. w godz. 9:00-15:00
Trzeci dzień: 24 stycznia 2023 r. w godz. 9:00-15:00

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Prowadzący szkolenie

dr inż. Dorota Bartosz

Dyrektor Techniczna ds. Zrównoważonego Budownictwa, PLGBC

Dyrektor techniczna ds. zrównoważonego budownictwa w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Doktor inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków, członkini Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

dr hab inż. Paweł Krause

Adiunkt Wydziału Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Śląskiej

W roku 2001 uzyskał na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej dyplom magistra-inżyniera budownictwa z zakresu specjalności: Technologia i Organizacja w Budownictwie na podstawie pracy p.t. ”Trwałość bezspoinowego systemu ocieplania budynków mieszkalnych”. Bezpośrednio po dyplomie rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa na podstawie rozprawy doktorskiej p.t. „Wpływ oporu cieplnego osłony termoizolacyjnej na warunki dojrzewania betonu w niskich temperaturach otoczenia.” W latach 2005-2006 stanowisko asystenta z doktoratem w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W latach 2006-2009 adiunkt w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od roku 2009 do 2017 adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od 2017 adiunkt w Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2022 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, publikując monografię pt. :Analiza imperfekcji cieplnych systemów ETICS z uwzględnieniem konwekcji wewnątrz ściany”. Od ukończenia studiów działa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Członek honorowy, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). W roku 2006 uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Od roku 2014 rzeczoznawca budowlany GUNB. Ekspert NCBIR. Autor bądź współautor ponad 700 opracowań projektowych i ekspertyz budowlanych.

mgr inż. Katarzyna Mateja

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich

Mgr inż. Katarzyna Mateja, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich. Ukończyła studia w specjalności Inżyniera Procesów Budowlanych – Technologie i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2005 roku związana zawodowo ze śląskimi organami Nadzoru Budowlanego.

dr inż. Aleksandra Specjał

Adiunkt Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania Politechniki Śląskiej

Dr inż. Aleksandra Specjał ukończyła studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, a następnie sześć lat pracowała w Biurze Studiów i Projektów Górniczych w Gliwicach, gdzie uzyskała uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej.

Szkolenie jest wynikiem realizacji projektu RetrofitHUB, finansowanego przez GIZ: European Climate Initative (EUKI), na zlecenie German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). W projekcie biorą również udział siostrzane organizacje z Chorwacji (CroatiaGBC) i Węgier (HungaryGBC).

Skip to content