• 31 stycznia 2023

Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? Dzień drugi

Data
20 kwietnia

Godzina
09:00-15:30

Miejsce
ONLINE

Cena
bezpłatnie

Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? Dzień drugi

Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? Dzień drugi 1024 270 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC organizuje drugą edycję szkolenia online Jak efektywnie przeprowadzać modernizacje budynków wielorodzinnych? w ramach realizowanego projektu RetrofitHUB.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej budynków, w tym m.in. do zarządców prywatnych i miejskich, wykonawców, konsultantów, a także studentów.

Celem szkolenia jest przybliżenie wybranych zagadnień związanych z modernizacją budynków wielorodzinnych, w tym z przepisami prawa, audytem energetycznym, badaniami termowizyjnymi, automatyką i regulacją instalacji, zastosowaniem OZE (m.in. pomp ciepła) w budynkach wielorodzinnych, wentylacją, a także komunikacją z mieszkańcami.

Szkolenie dotyczy potencjału i możliwości przeprowadzania skutecznej i efektywnej modernizacji budynków wielorodzinnych. Tematyka trzydniowego szkolenia to:

  • Europejska fala renowacji jako strategia obniżania emisyjności sektora budownictwa.
  • Podstawowe informacje o regulacjach prawnych związanych z modernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
  • Audyt energetyczny.
  • Automatyka i regulacja instalacji c.o. i c.w.u.
  • Pompy ciepła w budynkach wielorodzinnych.
  • Fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych.
  • Systemy wentylacyjne w budynkach wielorodzinnych.
  • Modernizacja budynków wpisanych do Rejestru Zabytków.
  • Finansowanie modernizacji budynków wielorodzinnych.
  • Komunikacja zarządcy z mieszkańcami w kontekście edukacji i świadomego użytkowania budynku.

Szkolenie odbędzie się online przez aplikację ZOOM w następujących terminach:

Pierwszy dzień: 13 kwietnia 2023 r. w godz. 9:00-16:00
Drugi dzień: 20 kwietnia 2023 r. w godz. 9:00-15:30
Trzeci dzień: 27 kwietnia 2023 r. w godz. 9:00-15:30

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.Po zarejestrowaniu otrzymasz e-mail potwierdzający, zawierający informację, jak dołączyć do spotkania.

Prowadzący szkolenie

Sebastian Brzoza

Dyrektor Działu Aplikacji i Wsparcia Technicznego Region Europa Wschodnia w  Danfoss Poland

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 25 lat w branży HVAC. Od 18 lat związany z firmą Danfoss. Praktyk równoważenia hydraulicznego, regulacji oraz optymalizacji zużycia energii.  Entuzjasta ochrony środowiska, minimalizmu i nowoczesnych technologii.

Maciej Drobczyk

Country Manager w IBC SOLAR Polska

Manager sprzedaży z ponad 10-letnim doświadczeniem w obsłudze klienta biznesowego, zarządzaniu i szkoleniu dystrybutorów oraz samodzielnym prowadzeniu polskiego oddziału zagranicznej firmy. Ekspert w dziedzinach analizy rynku i konkurencji, kontroli jakości oraz przygotowywania ofert do zamówień publicznych. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu we wprowadzaniu marek na nowe rynki, w IBC Solar współtworzy strategię handlową przedsiębiorstwa w Polsce oraz szuka nowych perspektyw rozwoju firmy w oparciu o analizę i ocenę trendów w obszarze odnawialnych źródeł energii z naciskiem na fotowoltaikę.

mgr inż. Marek Kitliński

Prezes Zarządu w Termocent, termografista poziom 2 ISO 18436-7

Właściciel i główny specjalista w firmie TERMOCENT dostarczającej usługi w zakresie budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego. Pomiary termowizyjne, szczelności powietrznej, akustyczne oraz jakości powietrza dla budynków tradycyjnych, energooszczędnych, pasywnych i blisko zeroenergetycznych. Wykonuje badania termograficzne i ultradźwiękowe instalacji elektroenergetycznych w zakresie lokalizacji przegrzewających się elementów podnoszących ryzyko wystąpienia awarii i pożarów. Realizuje audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw dostarczając rozwiązania zmniejszające energochłonność o nawet 30%. Doświadczenie – przebadanie i wydanie opinii technicznych w zakresie efektywności energetycznej dla ponad 6500 różnych obiektów w całej Polsce. Konsultowanie oraz współtworzenie projektów budowlanych wykorzystujących nowoczesne proekologiczne materiały budowlane w oparciu o założenia budownictwa blisko zero energetycznego i zrównoważonego (BREEAM, LEED).

dr hab inż. Paweł Krause

Adiunkt Wydziału Budownictwa w Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Śląskiej

W roku 2001 uzyskał na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej dyplom magistra-inżyniera budownictwa z zakresu specjalności: Technologia i Organizacja w Budownictwie na podstawie pracy p.t. ”Trwałość bezspoinowego systemu ocieplania budynków mieszkalnych”. Bezpośrednio po dyplomie rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa na podstawie rozprawy doktorskiej p.t. „Wpływ oporu cieplnego osłony termoizolacyjnej na warunki dojrzewania betonu w niskich temperaturach otoczenia.” W latach 2005-2006 stanowisko asystenta z doktoratem w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W latach 2006-2009 adiunkt w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od roku 2009 do 2017 adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od 2017 adiunkt w Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2022 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, publikując monografię pt. :Analiza imperfekcji cieplnych systemów ETICS z uwzględnieniem konwekcji wewnątrz ściany”. Od ukończenia studiów działa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Członek honorowy, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). W roku 2006 uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Od roku 2014 rzeczoznawca budowlany GUNB. Ekspert NCBIR. Autor bądź współautor ponad 700 opracowań projektowych i ekspertyz budowlanych.

Adam Koniszewski

Dyrektor ds. Inwestycji w STIEBEL ELTRON

Łączy zainteresowania z pracą zawodową. Ukończył dwa kierunki studiów, ściśle związanych z branżą HVACR: Politechnikę Gdańską (kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne) oraz Politechnikę Białostocką (kierunek inżyniera środowiska, specjalność: sieci i systemy sanitarne). Posiada wieloletnie doświadczenie w branży pomp ciepła. Ponadto jest autorem kilkudziesięciu artykułów na temat systemów grzewczych i chłodzących, opartych na odnawialnych źródłach energii. Okazjonalnie prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach jako wykładowca z przemysłu. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Bartłomiej Krawczyk

Product coordinator w Danfoss Poland

Jako inżynier od blisko 13 lat zajmuje się ogrzewnictwem w Danfoss. Obecnie od kliku lat rozwija usługi optymalizujące systemy grzewcze w dużych budynkach. Jest pasjonatem nowych technologii.

Mariusz Wilk

Country Manager w IBC SOLAR Polska

W IBC Solar odpowiada za rozwój biznesu oraz kluczowe, długofalowe projekty. Wcześniej był odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie kontrahentów oraz negocjowanie kontraktów na kompleksowe zaopatrzenia dużych projektów w obszarach hydrauliki, techniki grzewczej oraz wod-kan. Dysponuje praktyczną wiedzą i doświadczeniem popartym szeregiem szkoleń branżowych z zakresu charakterystyki branży budowlanej i grzewczej, segmentu OZE z naciskiem na pompy ciepła oraz technicznych aspektów systemów fotowoltaicznych. Brał udział m.in. w realizacji projektu dedykowanej konstrukcji montażowej dla skomplikowanej instalacji fotowoltaicznej na dachach kompleksu 17-piętrowych wysokościowców w Poznaniu.

Szkolenie jest wynikiem realizacji projektu RetrofitHUB, finansowanego przez GIZ: European Climate Initative (EUKI), na zlecenie German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). W projekcie biorą również udział siostrzane organizacje z Chorwacji (CroatiaGBC) i Węgier (HungaryGBC).

Skip to content