fbpx
 • 22 kwietnia 2021

Konferencja Miasta Zrównoważone 2021

Data
11 maja

Godzina
10:00

Miejsce
Online

Cena
bezpłatnie

Konferencja Miasta Zrównoważone 2021

Konferencja Miasta Zrównoważone 2021 1024 337 PLGBC

Jako patron honorowy zapraszamy na Konferencję Miasta Zrównoważone organizowaną przez Arcadis oraz Green Warsaw Conferences. Podczas Konferencji zostaną przedstawione wyniki drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych. Badaniem objęto 50 największych miast w Polsce. 

Uczestnicy Konferencji będą mieli także okazję jako jedni z pierwszych, zapoznać się z Aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej 2030, którą zaprezentuje Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Z kolei Paweł Mirowski, Z-ca Prezesa NFOŚIGW opowie o wsparciu samorządów w ramach programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”.

Konferencja Miasta Zrównoważone ma na celu pokazanie, na jakim etapie na drodze do zrównoważonego rozwoju są polskie miasta, jak również promowanie zrównoważonego rozwoju na wszystkich płaszczyznach działania samorządów, a także wskazanie możliwości finansowania zielonych inwestycji.

Postępujące zmiany klimatyczne uświadamiają nam wszystkim jeszcze dobitniej konieczność dążenia do zrównoważonego rozwoju w miastach. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 w znaczący sposób zahamowała dyskusję na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Wydaje się jednak, że pomimo niepewności związanych z wpływem COVID-19 na europejską gospodarkę Unia Europejska nie zmienia wizji, nie rezygnuje z ambitnych celów i chce wspierać miasta i państwa w realizowaniu celów klimatycznych.

W Konferencji wezmą udział wojewodowie, prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele miast zainteresowanych ideą wdrażania zrównoważonego rozwoju, a także architekci, urbaniści i deweloperzy.

Rejestracja na stronie: https://greenwarsawconferences.org.pl/rejestracja-konferencja-miasta-zrownowazone/

Program Konferencji jest dostępny na stronie: https://greenwarsawconferences.org.pl/program-2021/

Prelegenci 

 • dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
 • dr hab. Małgorzata Markowska prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Regionalnej
 • Katarzyna Kobiela, Kierownik Zespołu Środowiska, Arcadis
 • Magdalena Polus, Starszy Specjalista ds. Środowiska, Arcadis
 • Joanna Plaisant, Strategic Partnership and Sustainability Associate Director, Arcadis
 • Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (TBC)
 • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Dr Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Wiceprezes SARP

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji.

Podczas Konferencji Miasta Zrównoważone poznamy zwycięzców drugiej edycji Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych. Badanie ocenia 50 największych miast w Polsce w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: społeczeństwo, środowisko i gospodarka. Celem raportu jest porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu jest swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

Grupa potencjalnych Odbiorców Rankingu jest bardzo szeroka i poza włodarzami tych miast obejmuje także przedstawicieli społeczności lokalnej, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wszystkie inne osoby zaangażowane w sprawy lokalnego rozwoju.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych został przygotowany przez firmę projektowo-konsultingową Arcadis we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inspiracją dla stworzenia rankingu był raport “Arcadis Sustainable Cities Index”, który klasyfikuje 100 globalnych metropolii. Głównym założeniem twórców rankingu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i dostarczenie włodarzom miast użytecznego narzędzia pomiaru tej koncepcji.

Ranking 2021 w wersji online będzie dostępny do pobrania w dniu jego premiery 11 maja 2021 r., na stronie: https://www.arcadis.com/pl-pl

Raport 2018 dostępny jest na stronie: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/1k5H0UKb%2FRanking_Polskich_Miast_Zrownowazonych_2018.pdf

Więcej o raporcie: https://greenwarsawconferences.org.pl/ranking-polskich-miast-zrownowazonych-2021/

PATRONI HONOROWI:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)

PATRONI MERYTORYCZNI:

 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
 • Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR)
 • Polska Izba Magazynowania Energii (PIME)

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY:

 • Business Insider Polska

PATRONI MEDIALNI:

 • Gazeta.pl
 • ZielonaGazeta.pl
 • PAP Samorządowy
 • SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy
 • Forum PPP
 • Tygodnik Przegląd
 • Teraz Środowisko
 • Świat OZE
 • URBnews
 • Inżynieria.com
 • Zieleń Miejska
 • Przegląd Komunalny
 • Gospodarka Wodna
 • businessman.pl