• 28 marca 2023

Konferencja SGH: BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ

Data
26 czerwca-27 czerwca

Godzina

Miejsce
Warszawa

Cena

Konferencja SGH: BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ

Konferencja SGH: BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ 232 153 PLGBC

Katedra Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję naukową BUDOWAĆ – MIESZKAĆ  – MYŚLEĆ organizowaną w dniach 26-27 czerwca 2023 roku w Warszawie, której towarzyszą obchody Jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej w SGH w Warszawie Prof. dra hab. Marka Bryxa. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC objęło Patronat Honorowy nad wydarzeniem.

Jest to sztandarowe na rynku nieruchomości wydarzenie 2023 r., które zgromadzi praktyków, specjalistów i wielu autorytetów ze świata nauki, biznesu i samorządu.

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty wśród przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków w zakresie sposobu identyfikacji i przełamywania barier w rozwoju mieszkalnictwa i miast.

Konferencja „BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ” jest również adresowana do podmiotów, które zechcą objąć mecenatem to niepowtarzalne wydarzenie na rynku nieruchomości, które będzie ogniskować się wokół 9 paneli dyskusyjnych:  filozofia mieszkania, sztuka w mieszkaniu, nieruchomości i zrównoważone inwestycje w mieście, przestrzeń miejska jako istota miejskości, techniki i technologie przyszłości, finansowanie nieruchomości, etyka na rynku nieruchomości oraz efektywność i piękno rewitalizacji miasta.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Patronatem Honorowym Prezydenta m.st. Warszawy, Patronatem Prezesa Unii Metropolii Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Termin rejestracji upływa 15 kwietnia 2023 r.

Skip to content