fbpx
  • 28 września 2021

Na drodze do neutralności klimatycznej: spółdzielnie energetyczne

Data
22 października

Godzina
11:00-13:00

Miejsce
ONLINE

Cena
bezpłatnie

Na drodze do neutralności klimatycznej: spółdzielnie energetyczne

Na drodze do neutralności klimatycznej: spółdzielnie energetyczne 834 834 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, wspólnie z Miastem Lublin, organizuje warsztaty Na drodze do neutralności klimatycznej: spółdzielnie energetyczne, na które mamy przyjemność Państwa zaprosić.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu MAKING-CITY, w którym Miasto Lublin bierze udział w roli miasta obserwującego. Projekt skupia się na zagadnieniach związanych z transformacją energetyczną miast w oparciu o koncepcję PED (Positive Energy District), czyli obszaru miejskiego, gdzie całkowity roczny bilans energetyczny jest dodatni, a nadwyżka energii powstała na tym obszarze będzie mogła zasilić inne strefy i obszary miejskie.

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom koncepcji PED oraz funkcjonowania i planowanych rozwiązań takich jak: spółdzielnie energetyczne, klastry energii, wirtualne elektrownie i zbiorowy prosument.

Projekt MAKING-CITY otrzymał finansowanie z programu ramowego UE Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 824418.

Dowiedz się więcej o projekcie.

Rejestracja


Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego z siedzibą w 44-100 Gliwicach, ul. Konarskiego 18C/2-11A. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji webinaru (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w szkoleniu).Więcej informacji w na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

Prelegenci

Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka publikacji z zakresu problematyki rozwoju przestrzennego i smart city. Odpowiedzialna za przeprowadzanie analiz i ocen sytuacji miasta Lublin w zakresie wykorzystania i wdrażania inteligentnych rozwiązań oraz nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami skupiającymi podmioty działające w obszarze smart city. Realizuje i nadzoruje realizacje międzynarodowych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Horyzontu 2020 oraz NCBR, z obszaru inteligentnych rozwiązań miejskich. Zaangażowana w przygotowywanie założeń i aktualizacji dokumentów strategicznych gminy Lublin.

Koordynatorka referatu strategii i smart City
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Wydział Elektryczny, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (tytuł magister inżynier) oraz studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach –„Lokalne Rynki Energii Elektrycznej w Polsce po 1 stycznia 1997 „. Ukończone szkolenie „Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2® Foundation”.

Od roku 1985 związany z energetyką, pracował na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Będzińskim Zakładzie Energetycznym S.A., ENION S.A., ENION Energia Sp z o.o., TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. , Control Process S.A.

Doświadczenie:

  • prowadzenie przez okres 30 lat wszystkich zagadnień związanych z obrotem energią elektryczną na
    wszystkich   szczeblach zarządzania w firmie energetycznej,
  • praktyczna znajomość wszystkich segmentów Rynku Energii Elektrycznej e Polsce,
  • praktyczna znajomość zasad hurtowego obrotu energią elektryczną, zawierania transakcji giełdowych, obrotu   prawami majątkowymi,
  • praktyczna znajomość  realizacji umów zakupu/sprzedaży energii elektrycznej oraz umów dystrybucyjnych do   klientów końcowych
  • wiedza i praktyka w problematyce z zakresu obszaru prawnego : Ustawa Prawo Energetyczne, Ustawa o   Odnawialnych Źródłach Energii, Ustawa o Efektywności Energetycznej.
  • koordynator w czterech Klastrach Energii.
  • prezes pierwszej Spółdzielni Energetycznej w Polsce.

Prezes Spółdzielni Energetycznej EISALL