• 10 lutego 2023

PLGBC_experts: FINANSOWANIE dla zrównoważonego budownictwa

Data
28 marca

Godzina
10:00-11:30

Miejsce
ONLINE

Cena
bezpłatnie

PLGBC_experts: FINANSOWANIE dla zrównoważonego budownictwa

PLGBC_experts: FINANSOWANIE dla zrównoważonego budownictwa 1024 337 PLGBC

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła nowy program pracy na lata 2023-2024 na działalność badawczo-rozwojową w programie ramowym Horyzont Europa. Planowany budżet finasowania w obszarze zrównoważonego budownictwa na najbliższe dwa lata to ok 208 milionów euro.

Podczas webinaru przedstawione zostaną praktyczne informacje dotyczące programu Horyzont Europa oraz wskazana rola partnerstw europejskich, w tym partnerstwa Bulit4People. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną otwarte konkursy z obszaru smart and sustainable buildings, min. w ramach partnerstwa Built4People oraz wybrane konkursy planowane na III i IV kwartał 2023 roku oraz na rok 2024.

Prelegentka:
Katarzyna Nowak, ekspert ds. Programów Badawczych UE, reprezentant Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, działający w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawski Instytut Technologiczny

Dyskusję moderuje Magdalena Wojtas, PLGBC

Po dyskusji będzie czas na zadanie pytań przez słuchaczy.

Materiały:

Skip to content