• 9 stycznia 2024

PLGBC_experts: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa – aktualne tematy konkursowe

Data
27 lutego

Godzina
10:00

Miejsce
ONLINE

Cena
BEZPŁATNIE

PLGBC_experts: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa – aktualne tematy konkursowe

PLGBC_experts: Horyzont Europa dla zrównoważonego budownictwa – aktualne tematy konkursowe 1024 337 PLGBC

Podczas webinaru przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości finansowania prac badawczo-rozwojowych z Programu Horyzontu Europa, w tym otwarte tematy konkursowe z obszaru zrównoważonego budownictwa, dotyczące m.in. procesów renowacyjnych wykorzystujących prefabrykowane moduły, opracowania rozwiązań integrujących budynek z siecią, czy w zakresie kompleksowej renowacji w obiegu zamkniętym.

Podczas webinaru zostanie także omówiona rola Partnerstwa Built4People w procesie kształtowania agendy badawczej dla Programu Horyzont Europa.

Prelegentka:

Katarzyna Nowak, ekspert ds. Programów Badawczych UE, koordynator Branżowego Punktu Kontaktowego Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia, działający w Sieci Badawczej Łukasiewicz- Warszawskim Instytucie Technologicznym

Dyskusję moderuje Magdalena Wojtas, Sustainable Development Manager PLGBC

Rejestracja:

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego z siedzibą w 44-100 Gliwicach, ul. Konarskiego 18C/2-11A. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji webinaru w ramach cyklu PLGBC_online (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w szkoleniu).Więcej informacji w na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

    Skip to content