• 4 września 2023

PLGBC_strategy Efektywność energetyczna a bioróżnorodność: win-win czy kompromis?

Data
26 września

Godzina
13:00-15:30

Miejsce
Panattoni Cafe, Warszawa

Cena
BEZPŁATNIE

PLGBC_strategy Efektywność energetyczna a bioróżnorodność: win-win czy kompromis?

PLGBC_strategy Efektywność energetyczna a bioróżnorodność: win-win czy kompromis? 1024 386 PLGBC

Współistnienie bioróżnorodności i efektywności energetycznej w miastach i centrach logistycznych jest możliwe, ale wymaga zintegrowanego podejścia i działań. Istotne jest, aby projektanci, inwestorzy oraz najemcy zdawali sobie sprawę z wpływu swoich działań na środowisko. Wdrażanie zrównoważonych rozwiązań, takich jak energia odnawialna, zielone dachy, oczyszczalnie ścieków oraz obszary zielone, może pomóc w zwiększeniu bioróżnorodności i efektywności energetycznej.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że każde miejsce jest unikalne i wymaga indywidualnego podejścia. Należy wziąć pod uwagę specyfikę lokalnej flory i fauny, warunki klimatyczne oraz potrzeby mieszkańców. Współpraca z lokalnymi społecznościami, organizacjami pozarządowymi oraz naukowcami może pomóc w dostosowaniu rozwiązań do konkretnych potrzeb i warunków. Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do projektowania i zarządzania centrami logistycznymi może przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Działania na rzecz bioróżnorodności i efektywności energetycznej powinny być postrzegane jako inwestycja w przyszłość i ochronę środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Prelegenci:
Emilia Dębowska, Panattoni
Maciej Kulawik , Goldbeck Solar

Dyskusję moderuje Magdalena Wojtas, PLGBC

    Uprzejmie informujemy, iż podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Konarskiego 18C/2-11A, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) w celu organizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu – w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania Państwa na listę uczestników wydarzenia. Każda osoba zarejestrowana posiada dostęp do treści swoich danych osobowych i możliwości ich zmiany. Jednocześnie poniższe nieobowiązkowe zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać przez te osoby w każdym czasie odwołane. Odwołanie obowiązkowej zgody następuje w wyniku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach.

    Skip to content