• 8 lutego 2023

Polski Kongres Klimatyczny

Data
16 marca-17 marca

Godzina
10:00

Miejsce
Warszawa

Cena

Polski Kongres Klimatyczny

Polski Kongres Klimatyczny 1024 683 PLGBC

Już teraz można rejestrować swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, który odbędzie się 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetycznej. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia, a głos zabierze Dorota Bartosz, Dyrektor Techniczna ds. Budownictwa Zrównoważonego.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, rolą biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacją w przyspieszeniu transformacji klimatyczno-energetycznej i innymi zagadnieniami z obszaru ochrony klimatu i środowiska, z udziałem praktyków.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe.

Polski Kongres Klimatyczny skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla podmiotów publicznych i płatny dla prywatnych.

Skip to content