fbpx
  • 10 listopada 2021

Polski Kongres Klimatyczny

Data
15 grudnia

Godzina
00:00

Miejsce
ONLINE

Cena
bezpłatnie

Polski Kongres Klimatyczny

Polski Kongres Klimatyczny 820 596 PLGBC

Polski Kongres Klimatyczny to konferencja objęta patronatem honorowym Komisji Europejskiej, na której będą omawiane najbardziej aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do ochrony środowiska i klimatu. Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca PLGBC znajduje się w gronie prelegentów. 

Międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i  jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Pięć debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, z udziałem praktyków: samorządów, firm realizujących strategiczne inwestycje publiczne, prawników, doradców i instytucji publicznych.

Zapis video Kongresu będzie dostępny online od 15 grudnia 2021 r. aż do kolejnej edycji.

Wydarzenie będzie można oglądać na stronie: www.polskikongresklimatyczny.pl