• 27 maja 2021

Premiera raportu: Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Data
9 czerwca

Godzina
10:00

Miejsce
ONLINE

Cena
bezpłatnie

Premiera raportu: Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050

Premiera raportu: Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 1024 337 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) opracowało raport: Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. To publikacja przygotowana przez pierwszą green building council w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Raport wskazuje ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i sektor budowlany.

Premierze raportu w dniu 9 czerwca będzie towarzyszyć otwarty webinar z udziałem ekspertów i autorów publikacji:

  • Julia Manning, EBRD
  • Adam Targowski, Skanska
  • Alicja Kuczera, PLGBC
  • Mateusz Płoszaj-Mazurek, BJERG Arkitektur Polska

Raport stanowi „mapę drogową”, która pomoże zobrazować, jak kompleksowe wyzwanie stoi przed Polską, aby do roku 2050 zdekarbonizować sektor budownictwa. Równocześnie jest wezwaniem do podjęcia konkretnych działań w określonych ramach czasowych. Redukowanie emisyjności budynków (w całym cyklu życia) wymaga nieustannego zaangażowania i współpracy wielu stron i współpraca ta jest kluczowym zadaniem dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Publikacja przedstawia propozycje konkretnych działań dla dziewięciu grup interesariuszy. Są nimi: administracja rządowa i samorządy, deweloperzy, inwestorzy oraz właściciele budynków, projektanci (architekci i inżynierowie budownictwa), producenci materiałów i technologii budowlanych, wykonawcy, zarządcy budynków, instytucje finansowe oraz organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe i uczelnie. Po raz pierwszy pojawia się definicja budynku o całkowicie zerowym śladzie netto, obok 14 innych definicji, celów i przykładów.

W sposób szczególny zapraszamy do włączenia się w spotkanie online osoby, które reprezentują grupy interesariuszy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana rejestracja.

Materiały:

Skip to content