10 GRUDNIA 2024
09.00-16.30
ONLINE
CZŁONKOWIE PLGBC: 1150 ZŁ +23% VAT; POZOSTALI: 1750 ZŁ +23% VAT

Certyfikat ZIELONY DOM: Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora

Szkolenie

Audytor odpowiada za inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji. Jest on bezpośrednio odpowiedzialny za wypełnienie wymagań poszczególnych kryteriów oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji.

Certyfikat ZIELONY DOM: Szkolenie przygotowujące do egzaminu na akredytowanego audytora
Zarejestruj się

Certyfikat ZIELONY DOM zapewnia kompleksową analizę inwestycji deweloperskiej skupiając się na aspektach ekologicznych, bezpieczeństwie, ekonomii, użyteczności, jakości i ochronie środowiska naturalnego. Audytor  certyfikatu ZIELONY DOM jest w stałym kontakcie z jednostką certyfikującą oraz odpowiada za terminowość, jak i rzetelność raportowania postępów procesu certyfikacji.

Ty też możesz zostać audytorem certyfikatu ZIELONY DOM!

Uprawnienia nabywa się poprzez zdanie egzaminu przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą (PLGBC). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostanie dokładnie przeanalizowany cały zakres wiedzy jaką powinien posiadać audytor.
Certyfikat ZIELONY DOM to pierwsza polska, wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego. Udział w szkoleniu jest niezbędny, aby przystąpić do egzaminu dającego uprawnienia.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują pakiet materiałów, m.in.:

  • imienny podręcznik,
  • nagranie video szkolenia,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • pakiet materiałów dodatkowych.

Prowadząca:

Szkolenie prowadzi Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa w PLGBC.
Doktor inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków, członkini Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

CENA: CZŁONKOWIE PLGBC: 1150 ZŁ +23% VAT; POZOSTALI: 1750 ZŁ +23% VAT
Zarejestruj się