14 MARCA 2024
10.30-12.00
ONLINE

New Bauhaus Stories, Episode #1: Co-design of regeneration schemes

Spotkanie

Zapraszamy na pierwszy odcinek serii „New Bauhaus Stories”. Webinar zorganizowany przez projekt NEBULA ma na celu omówienie, w jaki sposób dwa trwające programy rewitalizacji miejskiej są współprojektowane z mieszkańcami oraz różnymi interesariuszami z łańcucha wartości budownictwa.

New Bauhaus Stories, Episode #1: Co-design of regeneration schemes
Zarejestruj się

W ramach programu Horyzont Europa, partnerstwo Built4People (B4P) ma na celu m.in. połączenie krajowych/regionalnych Klastrów Innowacji w celu maksymalizacji wpływu innowacyjnych rozwiązań w budownictwie.

 

Projekt NEBULA będzie opierać się na tym partnerstwie oraz na inicjatywie Nowego Europejskiego Bauhausu, aby aktywować i wspierać sieć Klastrów Innowacji B4P. Projekt ten będzie zatem towarzyszył pierwszym istniejącym i powstającym klastrom w celu zwiększenia ich dojrzałości w pięciu wymiarach:

  • pełne pokrycie łańcucha wartości,
  • integracja międzysektorowa,
  • połączone sieci lokalne i krajowe/unijne,
  • relacje międzynarodowe,
  • dostęp do ośrodków testowych i przestrzeni demonstracyjnych, takich jak budynki pilotażowe i „żywe” laboratoria.

NEBULA będzie wspierała te klastry poprzez działania związane ze wspólnym zgłębianiem konceptu Nowego Europejskiego Bauhausu, wspieranie otwartych innowacji, łączenie i współpracę interesariuszy oraz wydarzenia promocyjne.

Zarejestruj się