19-20 MARCA 2024
10.00/11.00-16.00
WARSZAWA
BEZPŁATNE

Polski Kongres Klimatyczny 2024

Konferencja
Spotkanie

Tegoroczny Polski Kongres Klimatyczny odbędzie się 19-20 marca 2024 r. w Warszawie. Podczas wydarzenia będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strategii klimatycznej, a jednym z wydarzeń towarzyszących będzie gala Liderów Transformacji Energetycznej. PLGBC objęło wydarzenie patronatem.

Polski Kongres Klimatyczny 2024
Zarejestruj się

Sesje tematyczne, spotkania, panele, wystąpienia i match-making biznesowy, jak również wydarzenia towarzyszące będą odbywały się na warszawskim Powiślu, w trzech budynkach jednocześnie, tj. w Centrum Nauki Kopernik, Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i hotelu Barcelo. Jak podkreślają organizatorzy, struktura wydarzenia oparta jest o najlepsze praktyki ONZ w zakresie organizacji wydarzeń o skali światowej, gdzie efekt skali tworzy wiele powiązanych ze sobą forów dyskusyjnych. Wśród prelegentów i prelegentek znaleźli się Alicja Kuczera, Dyrektorka Zarządzająca w PLGBC i Chair of the GBC CEO Network, a także Marcin Gawroński, Prezydent w PLGBC i Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco.

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Skuteczne wdrożenie niezbędnych zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących biznes, samorządy i instytucje pozarządowe. Polski Kongres Klimatyczny odróżnia od innych wydarzeń jego biznesowy charakter, gdzie celem nadrzędnym jest praktyczno-operacyjne podejście do tych zagadnień.

– Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wyłącznie praktyków, którzy faktycznie realizują najważniejsze w kraju i w Europie inwestycje. Wystąpienia w panelach dotyczą case studies, które mogą być co najmniej inspiracją dla innych podmiotów, a najlepiej gdyby były szansą biznesową, dlatego na naszym wydarzeniu nie ma miejsca dla polityki ani wystąpień teoretyczno-strategicznych. Tutaj mówimy tylko o konkretach i o biznesie w kontekście ochrony klimatu i środowiska. Nie ma w Polsce drugiego wydarzenia biznesowego wyspecjalizowanego w transformacji klimatyczno-energetycznej, które tak szeroko obejmowałoby grupy interesariuszy z naciskiem na inwestycje. Opracowane przez Radę Programową ścieżki tematyczne skierowane są do przemysłu, w tym przede wszystkim do energetyki, przemysłu ciężkiego, budowlanego i chemicznego. Tutaj zagospodarowujemy zagadnienia związane z dekarbonizacją, efektywnością energetyczną, odpowiedzialnością, ale również finansowaniem inwestycji, ESG i gospodarką o obiegu zamkniętym. Podobnie jest w przypadku ścieżek: samorząd, finanse oraz nauka i technologie. Zakres tematyczny oparty jest o wytyczne Unii Europejskiej, dlatego dyskusja ma tak szeroki horyzont tematyczny. Trzeba pamiętać, że jedynie systemowe podejście do transformacji może być skuteczne, dlatego do dyskusji zapraszamy tak wiele sektorów – mówi Kamila Król z biura organizacji.

Istotna może okazać się współpraca międzynarodowa, która jest źródłem innowacji i nowej wiedzy, opartej często o wieloletnie praktyczne doświadczenia. Właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń oraz identyfikacja najlepszych praktyk stały się źródłem inspiracji do zaproszenia ekspertów zagranicznych i utworzenia międzynarodowej ścieżki pod nazwą CNE Climate Summit, Centralno-Północny Europejski Szczyt Klimatyczny. Integrowanie polskiego biznesu z krajami nordyckimi ma potencjał, ze względu na bliskie sąsiedztwo, położenie w strefie umiarkowanej, warunkujące podobne wyzwania klimatyczne, zbliżone ukształtowanie terenu, ale również ze względu na wspólne zasoby środowiskowe, a przede wszystkim tożsame wyzwania związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Kraje nordyckie osiągają najwyższe miejsca w rankingach wyścigu „race to zero”, przede wszystkim dzięki licznym inwestycjom w energię odnawialną, recykling, segregację, ale również dzięki świadomości społecznej co do konieczności dbania o wspólną przestrzeń i naturalny krajobraz, promowanie równowagi środowiskowej i najlepsze praktyki w budowaniu ekologicznej gospodarki.

– Nasi najbliżsi sąsiedzi, po drugiej stronie Bałtyku, mają wiedzę, jak skutecznie i szybko osiągnąć cele klimatyczne, więc powinien to być dla nas najbardziej intuicyjny kierunek do czerpania inspiracji i nawiązywania relacji. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, wspólne zasoby i uwarunkowania środowiskowe, ten kierunek wydaje się najbardziej naturalnym. Według międzynarodowych rankingów jesteśmy klasyfikowani jako kraj rozwinięty, dlatego potrzebujemy benchmarku z innymi krajami rozwiniętymi, a nie z Europą Wschodnią. Polski Kongres Klimatyczny to spotkanie ekspertów, którego celem jest wdrożenie odpowiednich, skutecznych rozwiązań praktycznych dla biznesu i samorządów do osiągnięcia celów klimatycznych – podkreśla Kamila Król.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, roli biznesu w osiąganiu celów klimatycznych, digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno-energetycznej i innych zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska, z udziałem praktyków.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Kongres skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

CENA: BEZPŁATNE
Zarejestruj się