20 CZERWCA 2024
WARSZAWA

Real Estate Impactor 2024

Wydarzenia

Podczas wydarzenia organizowanego przez redakcję Rzeczpospolita uczestnicy będą mieli okazję posłuchać ekspertów dyskutujących na tematy związane z rynkiem mieszkaniowym oraz zielonym budownictwem. Wśród prelegentek znalazła się Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa w PLGBC.

Na koniec zostaną rozdane nagrody będące wynikiem spojrzenia redakcji „Nieruchomości” na to, co działo się na rynku w poprzednim roku kalendarzowym i wskazania wartościowych projektów oraz inicjatyw służących mieszkańcom miast.

Real Estate Impactor 2024