15 PAŹDZIERNIKA 2024
09.00-14.00
ONLINE
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PLGBC: 1490 ZŁ +23% VAT; CZŁONKOWIE INDYWIDUALNI PLGBC: 1690 ZŁ +23% VAT; POZOSTALI: 1990 ZŁ +23% VAT

Szkolenie: Szacowanie śladu węglowego budynków – legislacja, oddziaływanie, metodyka

Szkolenie

Mając na uwadze zatwierdzoną dyrektywę budynkową w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i zawarty w niej zapis dotyczący obowiązkowego obliczania globalnego współczynnika ocieplenia (GWP) dla nowych budynków, a także wymogów Taksonomii, PLGBC przygotowało propozycję metodyki szacowania śladu węglowego polskich budynków. W Polsce nie posiadamy na obecnie danych dotyczących całkowitego śladu węglowego budynków, które pozwoliłyby w przyszłości stworzyć krajowe regulacje dotyczące progów emisyjności dla poszczególnych typów budynków.

Szkolenie: Szacowanie śladu węglowego budynków – legislacja, oddziaływanie, metodyka
Zarejestruj się

Dlatego też istotnym jest wypracowanie dla całej branży jednolitego podejścia do zakresu i metodyki wyznaczania całkowitego śladu węglowego z uwzględnieniem różnych rodzajów budynków w celu uzyskania przejrzystych wyników oraz umożliwienia ich porównywania. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zarówno kontekst prawny, jak i szczegóły dotyczące przeprowadzania analizy LCA oraz metodę uproszczoną i pełną szacowania śladu węglowego.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

1. Przepisy krajowe i unijne – wyzwania i strategie
2. Oddziaływanie wyrobów budowlanych na środowisko – deklaracje EPD
3. Analiza LCA budynków – fazy i moduły w całym cyklu życia
4. Ślad węglowy budynków w krajach UE
5. Ramy śladu węglowego
6. Metodyka szacowania śladu węglowego budynków
– Warunki brzegowe
– Zakres oceny cyklu życia
– Moduły analizy LCA – wytyczne i zalecenia
– Informacje o obiekcie i elementy budynku
7. Studium przypadku – analiza wyników
8. Metoda uproszczona i pełna szacowania śladu węglowego

Spotkanie realizowane ONLINE przez platformę MS Teams
Uczestnicy po szkoleniu dostaną nagranie video, certyfikat oraz pakiet niezbędnych materiałów.

Prowadząca:

Szkolenie prowadzi Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa w PLGBC.
Doktor inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków, członkini Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

CENA: CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PLGBC: 1490 ZŁ +23% VAT; CZŁONKOWIE INDYWIDUALNI PLGBC: 1690 ZŁ +23% VAT; POZOSTALI: 1990 ZŁ +23% VAT
Zarejestruj się