24 WRZEŚNIA 2024
09.00-15.00
ONLINE
CZŁONKOWIE PLGBC: 1090 ZŁ +23% VAT; POZOSTALI: 1390 ZŁ +23% VAT

Szkolenie: Audyt energetyczny budynku w kontekście termomodernizacji

Szkolenie

Obecne regulacje wymagają zwiększenia tempa realizowanych inwestycji termomodernizacyjnych, które muszą być bardziej skuteczne niż dotychczasowe działania. Audyt energetyczny jest kluczowym narzędziem pozwalającym dokładnie ocenić efektywność energetyczną budynków i identyfikować obszary, w których modernizacja może przynieść największe korzyści dla środowiska oraz użytkowników budynku.

Szkolenie: Audyt energetyczny budynku w kontekście termomodernizacji
Zarejestruj się

Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę na temat przygotowania się do działań termomodernizacyjnych oraz planowania tych przedsięwzięć w sposób efektywny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dowiedzą się, co powinien zawierać audyt energetyczny, analizować zużycie energii w budynku, identyfikować obszary, w których można oszczędzać energię, oraz wybierać odpowiednie rozwiązania termomodernizacyjne. Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć niezbędne umiejętności i kompetencje, które będą kluczowe w procesie dostosowywania się do nowych wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Europejskie i krajowe strategie klimatyczne dla budownictwa
 2. Podstawowe informacje na temat termomodernizacji budynków
  • Pojęcie termomodernizacji i głębokiej termomodernizacji
  • Korzyści wynikające z modernizacji budynków
  • Modernizacja budynków w przepisach prawnych
 3. Audyt energetyczny budynku
  • Znaczenie i zadania audytu energetycznego budynku w przeprowadzaniu termomodernizacji
  • Rodzaje audytów energetycznych
  • Wymagania prawne dotyczące ograniczenia zużycia energii w budynkach
  • Narzędzia i metody analizy energetycznej budynków
  • Zasady finansowania termomodernizacji budynków
  • Ogólne zasady wykonywania audytu energetycznego
  • Błędy podczas sporządzania audytów energetycznych
  • Wymagania odnośnie do rozliczeń kosztów ogrzewania związane z termomodernizacją budynku
 4. Diagnostyka energetyczna budynku i jego wyposażenia technicznego -metody i zastosowanie
 5. Podstawowe informacje dotyczące możliwości dofinansowania termomodernizacji

Spotkanie realizowane ONLINE przez platformę MS Teams.
Uczestnicy po szkoleniu otrzymają prezentację, certyfikat oraz pakiet niezbędnych materiałów.

Prowadząca:

Szkolenie poprowadzi dr inż. Aleksandra Specjał, adiunkt dydaktyczny na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.
Głównym tematem zainteresowań jest racjonalizacja użytkowania energii w budynkach na potrzeby ogrzewania i wentylacji, z uwzględnieniem zagadnień podziału kosztów ogrzewania.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej. Jest członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

CENA: CZŁONKOWIE PLGBC: 1090 ZŁ +23% VAT; POZOSTALI: 1390 ZŁ +23% VAT
Zarejestruj się