9 KWIETNIA 2024
11:00-12:30
ONLINE
BEZPŁATNE

Webinar Autodesk: W jaki sposób taksonomia zielonego finansowania wpłynie na branżę architektoniczno-budowlaną, przemysł i produkcję?

Wydarzenia

Zarejestruj się na webinar Autodesk Poland, członka PLGBC, a także ThinkCo.
Już od tego roku duże firmy są zobowiązane do przygotowywania raportów ESG!

Webinar Autodesk: W jaki sposób taksonomia zielonego finansowania wpłynie na branżę architektoniczno-budowlaną, przemysł i produkcję?
Zarejestruj się
  • Czym jest taksonomia zielonego finansowania UE, która staje się kluczowym elementem kształtowania zrównoważonych inwestycji i finansowania w Europie?
  • Jakie są kryteria uznawania działalności za ekologiczną?
  • Jak taksonomia może wpłynąć na przyszłe projekty i inwestycje w kontekście zrównoważonego rozwoju.
  • Jak odpowiadać na wyzwania, przed którymi stoją współczesne firmy przemysłowe?
  • Jak efektywnie uwzględniać aspekt środowiskowy w projektowaniu?

By poznać odpowiedzi na te pytania zarejestruj się na webinar, zapraszamy!
PLGBC jest patronem wydarzenia.

CENA: BEZPŁATNE
Zarejestruj się