CEMEX w Polsce od 2012 roku organizuje lekcje zrównoważonego rozwoju, skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących i techników. W tym roku po raz pierwszy zorganizowana została Akademia Zrównoważonego Rozwoju, stanowiąca rozwinięcie koncepcji lekcji o istotne tematy związane m.in. z gospodarką o obiegu zamkniętym i paliwami alternatywnymi.

Zajęcia podczas Akademii Zrównoważonego Rozwoju prowadzone są w formie innowacyjnych warsztatów opartych o Cykl Kolba, które umożliwiają młodzieży szkolnej zdobycie wiedzy poprzez udział w doświadczeniach. Poprzez moduły prowadzone w formie zajęć grupowych, wspólnych zabaw i przystępnie przygotowanych prezentacji, uczniowie poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia dot. koncepcji zrównoważonego rozwoju, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, gospodarki obiegu zamkniętego, znaczenia paliw alternatywnych w produkcji cementu itp. Uczestnicy mają możliwość zobaczenia na żywo procesu produkcji cementu poprzez zwiedzanie zakładu.

W Akademii, która została zorganizowana w listopadzie w Cementowni Chełm i Cementowni Rudniki, wzięło udział ponad 80 młodych ludzi z 2 szkół ponadpodstawowych. Kolejne zajęcia w ramach Akademii zaplanowane zostały na rok 2019.

Realizowany przez CEMEX w Polsce projekt Akademii to inicjatywa cykliczna, która jest odpowiedzią na prośby interesariuszy wyrażane w trakcie regularnie prowadzonego dialogu społecznego w Cementowniach CEMEX. Lekcje zrównoważonego rozwoju, a od tego roku Akademia Zrównoważonego Rozwoju, odbywają się od 2012 roku w Cementowni Chełm i od 2016 roku w Cementowi Rudniki. W projekcie wzięło do tej pory udział ponad 400 uczniów, którzy w trakcie spotkań w zakładach CEMEX poznają działalność firmy, inwestycje na rzecz poprawy ochrony środowiska, a także uczą się o idei zrównoważonego rozwoju.

W Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2015-2016, CEMEX zobowiązał się do przeprowadzenia w 2017 i 2018 roku co najmniej sześciu lekcji zrównoważonego rozwoju w swoich cementowniach oraz rozpoczęcia ich organizacji w zakładach kruszywowych. Program będzie konsekwentnie realizowany także w kolejnych latach. Akademia Zrównoważonego Rozwoju to projekt, który jako dobra praktyka będzie wdrażany w krajach Regionu CEMEX Europa.

Podobne informacje