• 11 lutego 2021

Założenia nowej dyrektywy UE dotyczącej wody pitnej w przestrzeni publicznej

Założenia nowej dyrektywy UE dotyczącej wody pitnej w przestrzeni publicznej

Założenia nowej dyrektywy UE dotyczącej wody pitnej w przestrzeni publicznej 789 883 PLGBC

Materiał Partnera

Pod koniec ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę regulującą kwestię jakości wody pitnej w krajach Unii Europejskiej, a także mającą na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej wszystkim, w szczególności grupom wrażliwym, które do tej pory dostęp do wody miały utrudniony. Wdrożenie dyrektywy wiąże się z Europejskim Zielonym Ładem, jest też odpowiedzią na żądania ponad 1,8 mln Europejczyków, którzy podpisali się pod inicjatywą obywatelską „Right2Water”, której celem była poprawa dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków.

Według wytycznych nowej dyrektywy o numerze 2020/2184 zapewnienie dostępu do wody pitnej wszystkim grupom społecznym ma się odbywać poprzez instalowanie w budynkach i przestrzeni miejskiej publicznych zdrojów i dystrybutorów wody pitnej. Pomysł publicznych stacji wody jest już w Polsce znany i z sukcesami wdrażany na terenach miast. To sposób lokalnych zakładów wodociągowych do promocji swoich działań oraz swojej wody, a dla włodarzy pomysł na zachęcenie mieszkańców do bycia bardziej eko.

Ponadto bardzo pożądane stają się obecnie sieciowe dystrybutory wody instalowane wewnątrz obiektów i budynków. Do lamusa odchodzą zgrzewki wody butelkowanej czy woda w baniakach – ich zakup i magazynowanie jest kosztowne, konieczna jest wymiana i utylizacja pojemników na wodę, a nieodpowiedni transport i przechowywanie butelek ma niekorzystny wpływ na jakość i smak wody. Stąd wzrost popularności bezbutlowych dystrybutorów wody. Urządzenia te instalowane są w szkołach, w urzędach, przychodniach, obiektach sportowych i biurowcach. Pozwalają pracodawcom spełnić wymóg zapewnienia wody pracownikom i realnie obniżyć koszty związane z jej zakupem. Teraz także pomogą władzom miejskim sprostać nowym przepisom wynikającym z dyrektywy.

Wiodąca na rynku marka zajmująca się dostarczaniem sieciowych dystrybutorów wody ZDROJOWNIA – Woda na czasie posiada w swojej ofercie dużą liczbę modeli do użytku wewnętrznego. Wśród nich są urządzenia stojące, nablatowe, czy naścienne. Co istotne, część dystrybutorów posiada funkcje chłodzenia i gazowania wody – dla tych wszystkich, którzy preferują jedynie wodę gazowaną. Mając na uwadze obecne realia w ofercie ZDROJOWNI pojawiły się urządzenia bezdotykowe, uruchamiane za pomocą sensora. Ich użytkowanie jest intuicyjne, a przy okazji bardzo bezpieczne.

Przed nami czas zmian i wyzwań. Ale warto zaznaczyć, że nowe przepisy unijne są odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Przyczynią się one do poprawy życia, a także do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego. UE daje trochę czasu na dokonanie zmian, ale trzeba pamiętać, że czas płynie szybko, więc warto korzystać już ze sprawdzonych rozwiązań i doświadczeń innych. Na stronie www.zdrojownia.pl znaleźć można wiele ciekawych i praktycznych informacji na temat instalowania bezbutlowych dystrybutorów wody w budynkach oraz w przestrzeni miejskiej.