• 26 sierpnia 2022

Zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania dostępowe w kontekście certyfikacji wielokryterialnej

Zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania dostępowe w kontekście certyfikacji wielokryterialnej

Zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania dostępowe w kontekście certyfikacji wielokryterialnej 529 369 PLGBC

Materiał partnera

Zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania dostępowe, transparentne pod kątem środowiskowym i materiałowym, stale rośnie. Zorientowanie na budownictwo zielone i zrównoważony rozwój jest trendem, który uwidacznia się m.in. w zwiększającej się liczbie budynków certyfikowanych w systemach oceny wielokryterialnej budynków, takich jak LEED, BREEAM, WELL, HQA, DGNB czy Green Star. Wiedząc, jak istotne są w zrównoważonym rozwoju w budownictwie aspekty związane z energią i emisją CO2, surowcami, oraz gospodarką odpadami, w najbliższym czasie można spodziewać się dalszego wzrostu zapotrzebowania na bardziej zrównoważone produkty i certyfikowane budynki.

ASSA ABLOY jest firmą o zasięgu międzynarodowym, zaangażowaną w działania zmierzające do uczynienia budownictwa bardziej ekologicznym. Swoje cele i działania w zakresie zrównoważonego rozwoju przedstawia w rocznych raportach. Jako Partner World Green Building Council (WGBC) oraz lokalnych stowarzyszeń, m.in. Polish Green Building Council (PLGBC), ASSA ABLOY podkreśla ekologiczne, ekonomiczne i społeczne znaczenie budownictwa zrównoważonego.

Zapraszamy do zapoznania się z arkuszami informacyjnymi ASSA ABLOY w zakresie systemów certyfikacji wielokryterialnej budynków, które dotyczą rozwiązań z zakresu elektronicznej kontroli dostępu, drzwi i ich elementów wyposażenia:

Wsparcie certyfikacji ekologicznego budownictwa | ASSA ABLOY

Skip to content