• 27 marca 2023

Zapraszamy na Kongres Klimatyczny GREEN PLANET

Zapraszamy na Kongres Klimatyczny GREEN PLANET

Zapraszamy na Kongres Klimatyczny GREEN PLANET 794 340 PLGBC

Zapraszamy do Chęcin na I Ogólnopolski Kongres Klimatyczny w Budownictwie organizowany przez Archmedia, który odbędzie się 26-27 maja. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC objęło Patronat Medialny nad tym wydarzeniem. Wśród Partnerów konferencji znajdują się również Członkowie PLGBC.

W czasach globalnego kryzysu energetycznego energooszczędność w gospodarce ogólnoświatowej stała się wymogiem, czego wyrazem jest m.in. ożywione zainteresowanie OZE we wszystkich obszarach gospodarki na terenie UE.

Zgodnie z założeniami Strategii Neutralności Klimatycznej dla UE, do 2050 roku musimy osiągnąć neutralność emisyjną gospodarki krajowej poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie jego pochłaniania. Dotyczy to wszystkich podmiotów, w tym szczególnie przedsiębiorstw, które odpowiadają za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych, posiadając jednocześnie istotny potencjał w zakresie jej redukcji.

Zmniejszenie śladu węglowego w procesie produkcyjnym materiałów budowlanych oraz eksploatacji budynków stanie się nie tylko priorytetem, ale i wymogiem z konsekwencjami prawnymi.

Program:

 • Polityka klimatyczna UE, obniżenie emisji CO2, raportowanie ESG, i z czym się to wiąże dla Polski
 • Ślad węglowy w materiałach budowlanych
 • Fundusze UE na inwestycje OZE z dotacją
 • Ślad węglowy wbudowany jako droga do pełnej dekarbonizacji budownictwa do 2050
 • Raportowanie ESG oczami producenta wyrobów budowlanych
 • Budownictwo zrównoważone i certyfikacja ekologiczna obiektów budowlanych
 • Jak przyspieszyć proces certyfikacji – polski certyfikat ekologiczny Planet Friendly
 • Odnawialne źródła energii – czy energia ze słońca jest bezpłatna? Czy jest bezpieczna?
 • Co zrobić, aby nie przeinwestować w OZE
 • Termomodernizacja w drodze do optymalizacji inwestycji w OZE
 • Zmiana przepisów prawa budowlanego jako istotny element usprawnienia procesu budowlanego

Zaproszeni eksperci:

 • dr hab. inż. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • dr inż. Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 • prof. Tomasz Błaszczyński, Politechnika Poznańska
 • mgr inż. Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 • Dariusz Stasik, Prezes Zarządu W.P.I.P.

Przy zapisach do 15.04.2023 – rabat na udział w wydarzeniu dla członków Stowarzyszenia: 50%. Liczba miejsc ograniczona.

Skip to content