• 13 września 2021

Zdroje wody pitnej w przestrzeni publicznej – jak zadbać o ich czystość i zapewnić higieniczne użytkowanie?

Zdroje wody pitnej w przestrzeni publicznej – jak zadbać o ich czystość i zapewnić higieniczne użytkowanie?

Zdroje wody pitnej w przestrzeni publicznej – jak zadbać o ich czystość i zapewnić higieniczne użytkowanie? 835 1024 PLGBC

Materiał partnera

W ubiegłym roku w okresie pandemii zdroje wody pitnej odgórną decyzją Ministra Zdrowia zostały wyłączone z użytkowania, podobnie jak fontanny miejskie. Na wiosnę 2021 zarówno fontanny, jak i zdroje zostały przywrócone do użytkowania. Zalecono, aby w większym stopniu dbać o czystość instalacji.

Zapewnienie czystości zdrojów zlokalizowanych na terenach miast może być problematyczne ze względu na rozproszenie, dlatego pojawiła się koncepcja automatycznego mycia wylewek i mis zdrojów wody pitnej. Na tej kanwie powstał HFS (Hygienic Flushing System) – system higienicznego opłukiwania zdrojów.

Ta innowacyjna technologia sprawia, że bez konieczności angażowania pracowników, urządzenia Zdrojowni są regularnie myte, a wszelkie zabrudzenia i osady z nich usuwane. Dzięki cyklicznym zrzutom wody zapobiega się powstawaniu zastojów wody w instalacji oraz zapewnia jej właściwą temperaturę. System jest w pełni automatyczny, a jego montaż nie wymaga demontażu stojących już urządzeń. System montuje wyspecjalizowany serwisant, który ustawia jego parametry zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy.

Więcej informacji oraz film instruktażowy znajduje się na stronie Zdrojownia – woda na czasie: tutaj