Ponieważ podłogi stanowią integralną część środowiska w którym ludzie mieszkają, bawią się i pracują, misją Forbo Flooring Systems jest dostarczanie rozwiązań, które wpływają w pozytywny sposób na zdrowie i komfort jednostki. Zaangażowanie w zdrowie każdego człowieka to bardzo ważny aspekt w ramach działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, które firma realizuje od lat.

Od pewnego czasu debata środowiskowa w odniesieniu do przyszłości ma jedno założenie: dbanie o to, co będzie ważne dla przyszłych pokoleń. A to co ważne będzie w przyszłości dzieje się TERAZ! Azjatycki smog, zanieczyszczenie oceanów, wyczerpanie naturalnych zasobów ziemi to aktualnie nurtujące nas problemy. Forbo Flooring koncentruje się na środowisku DZISIAJ, oraz na jego wpływie na zdrowie każdego człowieka.

Kluczowymi aspektami są w tym przypadku ocena i kontrola oddziaływania czynników środowiskowych (parametry cieplne, akustyczne, oświetlenie i jakość powietrza) na ludzi oraz środowisko.

Co Forbo Flooring jako producent wykładzin może zrobić aby przyczynić się do poprawy zdrowia osób przebywających w budynku? Dla Forbo oznacza to tworzenie i dostarczanie szerokiego portfolio produktów oferujących najlepsze rozwiązanie w danej kategorii, ulepszanie produktów wszędzie tam gdzie to możliwe oraz podążanie drogą nowoczesnych rozwiązań.

Firma postawiła sobie za cel to, aby każda jednostka która ma kontakt z wykładzinami Forbo czerpała korzyści z tworzonego dzięki nim lepszego środowiska wewnątrz budynku.

3 filary działań Forbo Flooring Systems

Filozofia firmy działa w oparciu o 3 filary: Zdrowie i Bezpieczeństwo, Zdrowie i Higiena oraz Zdrowie i Dobre Samopoczucie.

Zdrowie i Bezpieczeństwo
Bezpieczne środowisko pracy w budynku oznacza środowisko nietoksyczne, o niskiej emisyjności i zgodne z międzynarodowymi standardami. Ponadto bezpieczne środowisko to bezpieczna podłoga, która chroni przez ryzykiem wypadków, wytycza drogę osobom niedowidzącym lub chorym na demencję, jak również tworzy bezpieczne środowisko w pomieszczeniach cleanroom i w salach operacyjnych.

Zdrowie i Higiena
Higieniczne rozwiązanie podłogowe powinno charakteryzować się łatwością pielęgnacji oraz, w zależności od środowiska, powstrzymywać rozmnażanie się roztoczy kurzu oraz zapobiegać powstawaniu alergii.

Higieniczne rozwiązania podłogowe są szczegółowo zdefiniowane dla każdego miejsca aplikacji: dla pomieszczeń typu cleanroom w których znajdują się urządzenia elektryczne, placówek służby zdrowia, gdzie istotna jest kontrola infekcji oraz placówek opiekuńczych, gdzie podłoga stanowi bezpośrednie miejsce gier i zabaw. Bardzo ważnym aspektem jest również odpowiedni system mat wejściowych, który chroni przed wnoszonym do budynku brudem, błotem i wilgocią.

Zdrowie i Dobre Samopoczucie
Odczucie komfortu w pomieszczeniu może zależeć od odpowiedniej stymulacji zmysłów. Podłogi wpływają na wrażenia akustyczne, parametry cieplne, jak również na poziom odbicia naturalnego światła w pomieszczeniu redukując stres. Poprzez kolorystykę i wzornictwo oddziałują również na zachowanie ludzi: wyciszają, relaksują lub dodają energii i sprzyjają kreatywności. Forbo Flooring podkreśla, że pod względem zdrowia i odczuwanego komfortu najkorzystniejszym rozwiązaniem dla człowieka są produkty wykonane z naturalnych materiałów.

Podobne informacje