fbpx
  • 9 czerwca 2021

Zerowy ślad węglowy budynków. PLGBC przedstawia „Mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”

Zerowy ślad węglowy budynków. PLGBC przedstawia „Mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do roku 2050”

Zerowy ślad węglowy budynków. PLGBC przedstawia „Mapę drogową dekarbonizacji budownictwa do roku 2050” 1024 576 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) opracowało raport Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. To publikacja przygotowana przez pierwszą green building council w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Raport wskazuje ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i sektor budowlany. Premiera odbędzie się 9 czerwca br., a towarzyszyć jej będzie otwarty webinar z autorami raportu.

Polska jest sygnatariuszem porozumienia paryskiego, które nakłada na podpisujących zobowiązanie, aby globalne antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050. Unia Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 55%. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie dzięki dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki.

Budynki odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na kryzys klimatyczny oraz w dekarbonizacji gospodarki. Wraz z nimi przemysł budowlany jest odpowiedzialny za około 38% wszystkich światowych emisji dwutlenku węgla. 10% tych emisji jest uwalnianych podczas produkcji i transportu materiałów budowlanych oraz samego procesu budowy i rozbiórki, a 28% podczas eksploatacji. W regionie, w którym działa Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) budynki są odpowiedzialne za ponad 43% emisji gazów cieplarnianych. Globalne zasoby budowlane prawdopodobnie podwoją się do 2050 r., co spowoduje ogromny wzrost emisji, jeśli niewiele lub nic nie zostanie zrobione w celu zmniejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych. Środowisko ekspertów uznaje, że dekarbonizacja budynków jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów złagodzenia najgorszych skutków zbliżającego się załamania klimatu.

W odpowiedzi na wyzwania, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z EBOiR przedstawia raport: Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050.

Głównym celem raportu jest wskazanie ścieżki dekarbonizacji polskiego budownictwa prowadzącej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ma stanowić kompendium wiedzy i przewodnik do planowania oraz opracowania strategii przez dziewięć wyodrębnionych grup interesariuszy.

– Zadanie EBOiR polega na wspieraniu krajów w ich przejściu do otwartej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Naszym celem jest również przekształcenie tych gospodarek w niskoemisyjne i zgodne z Porozumieniem Paryskim. Zdajemy sobie sprawę z istotnego wpływu sektora budowlanego na środowisko i społeczeństwo. Dlatego też wsparliśmy WorldGBC w opracowaniu polskiej mapy drogowej dekarbonizacji. Postrzegamy dekarbonizację sektora budowlanego jako szansę dla ekologicznych inwestycji. Bank ma wyjątkową pozycję do działania w ramach łańcucha wartości w budownictwie i w całym cyklu życia budynku. EBOiR będzie wspierał transformację rynku w ramach współpracy z partnerami, dla których środowisko i zrównoważony rozwój są priorytetami – podsumowuje Alistair Clark, Dyrektor Zarządzający Departamentu Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w EBOiR.

Raport stanowi „mapę drogową”, która pomoże zobrazować, jak kompleksowe wyzwanie stoi przed Polską, aby do roku 2050 zdekarbonizować sektor budownictwa. Równocześnie jest wezwaniem do podjęcia konkretnych działań w określonych ramach czasowych. Redukowanie emisyjności budynków (w całym cyklu życia) wymaga nieustannego zaangażowania i współpracy wielu stron i współpraca ta jest kluczowym zadaniem dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

– Ta ambitna mapa drogowa pokazuje, że dzięki podejściu uwzględniającemu cały cykl życia budynku, polski sektor budowlany może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej. To inspirujące widzieć naszych członków w europejskiej sieci regionalnej, którzy przewodzą działaniom na rzecz klimatu w kierunku pełnej dekarbonizacji środowiska budowlanego. Czekamy na publikację kolejnych dziewięciu krajowych map drogowych w ramach inicjatywy #BuildingLife w nadchodzących miesiącach – mówi Cristina Gamboa, CEO World Green Building Council.

Publikacja przedstawia propozycje konkretnych działań dla dziewięciu grup interesariuszy. Są nimi: administracja rządowa i samorządy, deweloperzy, inwestorzy oraz właściciele budynków, projektanci (architekci i inżynierowie budownictwa), producenci materiałów i technologii budowlanych, wykonawcy, zarządcy budynków, instytucje finansowe oraz organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe i uczelnie. Po raz pierwszy pojawia się definicja budynku o całkowicie zerowym śladzie netto, obok 14 innych definicji, celów i przykładów.

Raport jest podzielony na dziewięć sekcji, z których pierwsze osiem stanowi tło i kontekst, i będzie szczególnie przydatne dla osób, dla których tematyka dekarbonizacji budownictwa jest stosunkowo nowym zagadnieniem.

Ostatnia sekcja – mapa drogowa – pomoże organizacjom w całym łańcuchu wartości w opracowaniu skutecznych strategii dekarbonizacji. Zawiera ona konkretne i określone w czasie cele do roku 2050, podzielone według grup interesariuszy. Można się do nich odnosić przy każdym planowaniu i podejmowaniu decyzji mających wpływ na wysiłki w zakresie dekarbonizacji.

Prace nad raportem poprzedzały konsultacje z blisko 40 organizacjami i instytucjami branżowymi w Polsce.

– Przedstawiona w raporcie ścieżka doprowadzenia do dekarbonizacji polskich zasobów budowlanych oraz sektora budownictwa jest bez wątpienia bardzo ambitna. Jednakże bez tak śmiałych wizji niemożliwym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. W drugiej kolejności, ambitne wizje muszą przekładać się na ambitne strategie, bo tylko zdecydowane, zintensyfikowane i długofalowe działania pozwolą na wypełnienie celów porozumienia paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu. Liczymy, że niniejszy raport stanie się osią wszelkich działań, które musimy podejmować – podsumowuje Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca PLGBC.

Autorami raportu są: Alicja Kuczera (PLGBC) i Mateusz Płoszaj-Mazurek (Bjerg Arkitektur Polska).

Współpraca: Alexander Hadziivanov (EBOiR), Audrey Nugent (WorldGBC), Stephen Richardson (WorldGBC).

Za redakcję odpowiadała Ewa Łydkowska (Vastint Poland).

Przygotowanie raportu wsparła grupa robocza składająca się z ekspertów: Hubert Bukowski (Innowo), Elżbieta Czerpak (Knight Frank), Agata Golec (Skanska), Ewelina Grodzicka (HB Reavis), Piotr Jurkiewicz (OW SARP), Ewa Kowalska-Ocneanu (WSP Polska), Henryk Kwapisz (Saint-Gobain), Bartosz Marcol (Arup Polska), Janusz Mizerny (Sweco Polska), Marta Siczek (Interface), Adam Targowski (Skanska).

Premiera raportu Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 odbędzie się 9 czerwca br. Wprowadzeniem do niego będzie otwarty webinar z udziałem ekspertów i autorów publikacji: Alicji Kuczery (PLGBC), Julii Manning (EBOiR), Mateusza Płoszaja-Mazurka (Bjerg Arkitektur Polska) i Adama Targowskiego (Skanska).

Informacje i rejestracja. 

Raport dostępny będzie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Prace nad zagadnieniem dekarbonizacji budownictwa będą kontynuowane i rozwijane w ramach kampanii #BuildingLife, prowadzonej przez World Green Building Council, finansowanej przez Laudes Foundation i IKEA Foundation. Jej celem jest wsparcie realizacji programu Europejski Zielony Ład. Dziesięć europejskich green building councils, w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, opracowuje plan działania na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego w całym cyklu życia budynków.