• 20 stycznia 2021

Zespół JW+A odpowiedzialny za certyfikację WELL Health-Safety Rating dla budynku .KTW I

Zespół JW+A odpowiedzialny za certyfikację WELL Health-Safety Rating dla budynku .KTW I

Zespół JW+A odpowiedzialny za certyfikację WELL Health-Safety Rating dla budynku .KTW I 1024 768 PLGBC

Materiał Partnera

.KTW I jako pierwszy budynek w Polsce otrzymał certyfikat WELL Health-Safety Rating. Za doradztwo odpowiedzialny był zespół akredytowanych specjalistów WELL z firmy JW+A.  

Certyfikat WELL Health-Safety Rating został opracowany przez IWBI w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i skupia się w całości na zdrowiu i bezpieczeństwie ludzi. W procesie uzyskania certyfikatu WELL Health-Safety Rating w budynku .KTW I został wdrożony szereg rozwiązań służących zapewnieniu bezkompromisowego bezpieczeństwa i jakości środowiska wewnątrz budynku. 

Przy współpracy z właścicielem, zarządcą nieruchomości i personelem technicznym zostały opracowane i zweryfikowane między innymi efektywne i kompleksowe procedury utrzymania czystości, regularna dezynfekcja budynku przy zastosowaniu bezpiecznych dla użytkowników środków czystości, czy przygotowanie budynku na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych. Wymogi WELL zostały wdrożone również w zakresie utrzymania instalacji wentylacji i klimatyzacji, które zapewniają wysoką jakość powietrza wewnątrz budynku i działają w sposób minimalizujący możliwość rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii – informuje Aleksandra Prawda, LEED Team Lead, Green Building Specialist, WELL AP, LEED AP ID+C, Fitwel Ambassador w JW+A.

W ramach procesu certyfikacji rozwiązania zastosowane w budynku zostały zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą IWBI, a certyfikat został przyznany już po wstępnej ocenie dokumentacji. WELL Health-Safety Rating przyznawany jest na okres jednego roku, po którym konieczna jest ponowna weryfikacja procedur i odnowienie certyfikatu.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć naszego klienta w procesie tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Certyfikat jest efektem wzorowej współpracy zespołu TDJ, Colliers International, FM Solutions oraz JW+A. W mojej ocenie certyfikat WELL Health and Safety Rating jest jednym z ważnych elementów dostosowania rynku nieruchomości do nowej rzeczywistości i stanowi potwierdzenie zaangażowania właścicieli budynków w zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników – powiedział Jerzy Wójcik, WELL AP, BREEAM AP, LEED AP BD+C, BREEAM International, In-Use and RFO Assessor, CEO w JW+A.

Certyfikat Well Health-Safety Rating potwierdza, że .KTW I jest obiektem, w którym zdrowie pracowników i bezpieczeństwo w czasie epidemii są najważniejsze.