• 25 lipca 2022

Zgłoś się do PLGBC Green Building Awards 2022 – termin przedłużony do 31.07!

Zgłoś się do PLGBC Green Building Awards 2022 – termin przedłużony do 31.07!

Zgłoś się do PLGBC Green Building Awards 2022 – termin przedłużony do 31.07! 1024 683 PLGBC

Celem konkursu PLGBC Green Building Awards jest wyróżnienie projektów, budynków i produktów/usług zrównoważonego budownictwa w Polsce. Organizator, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, zwraca w ten sposób uwagę na konieczność transformacji środowiska budowlanego, tak aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To dbałość o planetę i odpowiedź na zmiany klimatyczne. Konkurs jest jedyną tego typu inicjatywą w kraju. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br. Oceny dokona Jury, które tworzą uznani eksperci świata architektury, designu i zrównoważonego budownictwa. Udział jest otwarty i bezpłatny.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przygotowało 10 kategorii w ogólnodostępnym, jednoetapowym konkursie. Udział w nim jest bezpłatny.

Tegoroczna edycja obejmuje budynki projektowane i zrealizowane na terenie Polski w okresie 06.2020-06.2022, jak również zabudowy mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, wnętrza oraz modernizacje. Do konkursu można zgłosić także zrównoważone produkty lub usługi oraz ekologiczne inicjatywy.

Przewidziano również kategorię Najlepszy projekt ekologiczny, do której mogą zgłaszać swoje projekty zarówno profesjonaliści, jak i studenci.

Tegoroczne Jury konkursowe PLGBC Green Building Awards tworzy grono wyjątkowych osobistości branży budownictwa i nieruchomości – eksperci w różnych dyscyplinach:

 • Jarosław Bogucki, Fundacja Integracja, Członek Honorowy Jury,
 • Honorata Grzesikowska, Guallart Architects, Członkini Honorowa Jury,
 • Ewelina Jaskulska, Artectonica, Członkini Honorowa Jury,
 • Michał Marszałek, International Well Building Institute, Członek Honorowy Jury,
 • Tomasz Pągowski, IMATHOME, Członek Honorowy Jury,
 • dr Joanna Remiszewska-Michalak, Członkini Honorowa Jury,
 • Daniel Hojniak, Sweco Polska,
 • Paweł Kobierzewski, TK Holding,
 • Ewa Kosmala, Selena,
 • Paweł Kotlarski, CBRE,
 • Ewa Kowalska-Ocneanu, WSP Polska,
 • Monika Miłowska, Fundacja CultureLab,
 • dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska, Politechnika Warszawska,
 • Aleksandra Szurlej-Kielańska, Tactus,
 • dr inż. Dominik Włodarczyk, JW+A,
 • Maciej Jakub Zawadzki, MJZ.

Jury ocenia zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii na stronie konkursu i dosłanie załączników (materiałów wizualnych, certyfikatów itp.) drogą elektroniczną. Co ważne, można dokonać kilku zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Więcej informacji oraz zgłoszenia: https://awards.plgbc.org.pl/

Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas 12. edycji PLGBC Green Building Summit, które odbędzie się 6-7 października 2022 r. w Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie.

Zrównoważone statuetki przygotuje Horizone Graphics.

Dla wyróżnionych i laureatów konkursu będą przygotowane również dyplomy.

Zapraszamy!

#PLGBCawards

Skip to content